Hun er medeier og toppsjef i industribedriften Karsten Moholt AS, og er ikke nådig når hun kritiserer sentrale utviklingstrekk i norsk oljeindustri.

Uheldig utvikling

Familiebedriften hun leder på Askøy er verdensledende på elektromekanisk utstyr, elektromotorer og generatorer, men er samtidig blant de mange som har måttet nedbemanne på grunn av nedturen i oljeindustrien.

Moholt mener norsk oljeindustri av mange årsaker har hatt en uheldig utvikling de siste 15 årene. Hun frykter at hele denne store leverandørnæringens kompetanse gradvis kan bli flyttet til Asia.

Byråkrater og kontrollører

– Den eventyrlige økonomiske veksten vi har hatt de siste 15 årene har skjult et stadig større problem med norsk konkurransekraft, sier hun.

Moholt legger til at i løpet av denne vekstperioden har organiseringen av hele verdikjeden blitt endret.

– Fra en situasjon hvor vi som praktiske utførere hadde direkte kontakt med oljeselskapene som oppdragsgivere, har det etter ønske fra de samme oljeselskapene vokst opp et gedigent mellomledd av såkalte vedlikeholds- og modifikasjonsleverandører. Mens våre ansatte før hadde direkte kontakt med én ingeniør i Statoil, blir vi nå kontrollert av fem ingeniører i mellomleddet, sier Moholt, som mener dette har bidratt til at kostnadene har løpt løpsk.

– Ubalanse

Byråkratiseringen og kontrolleringen har drevet opp antallet godt betalte akademikere. Samtidig har bransjen vært opptatt av å spare lønnskostnader, og flyttet ut mye av det praktiske fagarbeidet knyttet til fabrikasjonen.

– På den måten har vi fått en ubalanse mellom akademikere og fagfolk som ikke er bærekraftig på sikt, mener bedriftslederen.

Når man ikke produserer og skrur lenger selv, møter man heller ikke på problemene som må løses, og man mister den såkalte hverdagsinnovasjonen som er så viktig.

– Norsk industri må satse på ny teknologi og hente hjem produksjon av utstyr, slik Kleven har gjort. De sveiser skrogene selv igjen, sier hun.

Les hele artikkelen på bt.no (abo).