– Vi er glad vi kan avhjelpe noe i nedturen som er. Selv om det er en dråpe i havet, er dette vårt beskjedne bidrag til å sysselsette norske sjøfolk, sier rederisjef Per Wilhelm Nieuwejaar i Havforskningsinstituttet.

Mens mange rederier venter at de må nedbemanne ytterligere i år, er Havforskningsinstituttets rederiavdeling på jakt etter over 20 nye sjøfolk.

– Vi har akkurat ansatt flere skipselektrikere. Nå trenger vi alt fra matroser, maskinister, forpleining og styrmenn. Det er altså spredd over hele fjøla.
Havforskningsinstituttet har en god stund holdt igjen på nyansettelser på grunn av endringer i flåten. Nå trengs mange på en gang.

– I motsetning til andre har vi en viss grad av ekspansjon. Fra sommeren vil vi ha en større flåte og ekstra behov for fartøybemanning. Vårt eldste fartøy, Håkon Mosby, må avvikles på grunn av støyforhold om bord, og vi erstatter det i juni med nåværende Dr. Fridtjof Nansen. Til kontrakten med Norad sender vi i oktober ned en ny og større “Fridtjof Nansen”, og i tilllegg bygger vi et polarfartøy som vi skal ansette de første til.

Fakta

Havforskningsinstituttet

  • Statlig institutt som forsker på marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk. Har om lag 700 ansatte og egen rederiavdeling.
  • Havforskningsinstituttets flåte består per i dag av fem forskningsfartøy:
  • «Dr. Fridtjof Nansen» (1993) opererer stort sett utenfor Afrikas vestkyst.
  • «G. M. Dannevig» (ombygd og forlenget i 1986) opererer mest i Skagerak og Nordsjøen.
  • «G. O. Sars» (2003) er oppkalt etter havforskeren, Georg Ossion Sars (1837 – 1927).
  • «Håkon Mosby» (1980), som vil avvikles våren 2016 og erstattes av nåværende «Dr. Fridtjof Nansen».
  • «Johan Hjort»(1990) er oppkalt etter Havforskningsinstituttets første direktør.
  • «Kronprins Haakon» skal leveres sommeren 2017, mens nye «Dr. Fridtjof Nansen» leveres til høsten.
Mange av sjøfolkene skal reise til varmere strøk. En hel ny besetning skal om bord på Norad-fartøyet som opererer i Afrika. Enkelte av de nyansatte skal jobbe med nybygget i Italia , mens de andre fyller opp resten av flåten.

Nye Dr. Fridtjof Nansen og polarforskningsfartøyet Kronprins Haakon som bygges i henholdsvis Spania og Italia, skal stå ferdige i 2016 og 2017.

Forventer gode søkere

– Vi venter mange søkere, så det blir en kolossal jobb å sortere seg ned. Men det blir et luksusproblem, for det er fantastisk mange dyktige søkere. Det som blir stadig vanskeligere å få tak i, er redskapskyndige folk, som også er bøtekyndige. Dette er et utdøende sjømannshåndverk. Færre er interresssert i spleising av tau, så vi leter etter motiverte folk som vil utvikle disse ferdighetene.

Rederiet forsøker å balansere hvor kompetansen hentes fra:

– Vi prøver å ha en blanding av sjøfolk som har vært på fiskebåt og drevet mye med tråling, og sjøfolk fra handelsflåten, som ofte er gode på vedlikehold. Det gir oss en komplementær kompetanse.

Lærlingpause

– Vil flåteutvidelsen øke antallet lærlinger og kadetter?

– Vi tenker vi skal ha en pause med lærlinger i år. Vanligvis har vi 4-5 stykker. Det er god og pålitelige ungdom, men vi må balansere antallet mot økonomi og kapasitet på besetningen. Vi vil ha flest mulig køyeplasser til teknikere og forskere, sier Nieuwejaar.

Han påpeker at det i hovedsak er et kostnadsspørsmål.

– Jeg forstår godt at mange må telle på knappene for å ta om bord kostbare lærlinger. Tilskuddsordningen er så lav at det svarer ikke til investeringen man gjør. Som statlig bedrift er vi opptatt av å ha lærlinger, men i det offentlige er det bare oss og marinen som kan ta maritime lærlinger. Det er nok en god strategi å kutte ned på inntaket til maritime skoler en stund fremover.