Havforskningsinstituttet tegnet i mars i fjor kontrakten med det spanske verftet Astilleros Gondan Shipyard på et nytt forskningsfartøy etter en internasjonal anbudskonkurranse.

Fakta
  • Havforskningsinstituttet har i øyeblikket en flåte bestående av fem forskningsfartøy.
  • «Dr. Fridtjof Nansen» (1993) opererer stort sett utenfor Afrikas vestkyst.
  • «G. M. Dannevig» (ombygd og forlenget i 1986) opererer mest i Skagerak og Nordsjøen.
  • «G. O. Sars» (2003) er oppkalt etter vår første havforsker, Georg Ossion Sars (1837 – 1927).
  • «Håkon Mosby» (1980) er godt egnet for undersøkelser av bunnstrukturer og sedimenter på sjøbunnen.
  • «Johan Hjort»(1990) er oppkalt etter Havforskningsinstituttets første direktør.
  • «Kronprins Haakon» skal leveres sommeren 2017, mens «Dr. Fridtjof Nansen» leveres i august neste år.

Verftet som holder til nordvest i Spania har bygget 15 fartøy for norske eiere tidligere, men dette er den første kontrakten for den norske regjeringen.

Lille juleaften ble det 74,5 meter lange fartøyet i design fra Skipsteknisk vellykket sjøsatt.

Skipsdesignerne i Ålesund sikret seg også en julegave fra svenskene på en ny designkontrakt av et tilsvarende forskningsfartøy.

Funksjonskravene på det nye miljøovervåking- og forskningsskipet til Sveriges Landbruksuniversitet vil på mange områder sammenfalle med kravene til Havforskningsinstituttets nye forskningsfartøy Dr. Fridtjof Nansen.

Les også: – Vi trenger minst to nye forskningsfartøy

Det norske fartøyet skal utformes slik at undervisnings- og opplæringsbehov dekkes og skal tilfredsstille de strengeste myndighetskrav med tanke på miljø- og utslipp. Det vil primært seile i Afrika og operere både i grunne farvann og på store havdyp.

Etter planen skal fartøyet være klar for levering i august neste år, og det nye skipet erstatter da dagens 20 år gamle Dr. Fridtjof Nansen.