En av de nye CAT D-riggene, Songa Enabler, er nå i ferd med å legges i opplag for vinteren. Det skjer på den den gamle marinebasen Olavsvern.

Riggen ble suspendert i november og skal tilbake i operasjon for å bore Blåmann-prospektet for Statoil i april.

Les mer:

Statoil suspenderer Songa-rigg

Songa Enabler legges i opplag ved Olavsvern

Riggen seilte inn Rystraumen og var et meget spesielt syn for skuelystne.

Nå skal den tas hånd om av Skipavika Terminal, Olavsvern.

– Vi har lenge sett på mulighetene på Olavsvern, og siden vi er med på eiersiden på den gamle marinebasen er det ekstra kjekt å lande dette oppdraget. Vi tror at Olavsvern og Tromsø vil bli riggbyen i forbindelse med aktiviteter i Barentshavet.

Det sier Lars Hellandsjø, daglig leder i Skipavika Terminal.

Han passer allerede på syv rigger i Skipavika – der iblant tre gamle Songa-rigger.

– Det er en milepæl for oss og også bli valgt som leverandør i nord, og er takknemlig og ydmyk for at Songa viser oss slik tillit.

Å ha rigger i opplag gir som kjent ikke de store inntektene, men regnes likevel som viktige for alle aktører.

– Vi regner med å klare oppdraget med vår stab fra Skipavika og de dyktige ansatte lokalt ved Olasvsvern Base.  Det vil bli noe innleie lokalt også ved forskjellige mindre oppdrag.

Prosjektledelsen består av Stian Bogetvedt, sammen med basesjefen på Olavsvern, Stein Danielsen.

Songa Encourage