Etter flere måneders arbeid sertifiseres forsyningsskipet Stril Polar som det aller første norske fartøyet i henhold til de nye polarkravene.

– Veien videre blir mye lettere, når første godkjenning nå er gjort, sier senior marinrådgiver Hans Kvadsheim i Stavangerrederiet Simon Møkster.

Han har vært ansvarlig for prosessen i rederiet.

Polarkoden setter spesifikke krav til hvordan et fartøy skal håndtere operasjoner i polare strøk, takle is og kulde, planlegge seilaser, livredning og beredskap.

Følge strategien

– Mange har satset mot områder som Brasil og Australia, mens vår strategi har i mange år vært å ha fartøy tilpasset operasjoner i kalde og røffe farvann.

For fire år siden fikk Stavangerrederiet spesialbygget Stril Polar for slike jobber. Siden levering i 2012 har skipet stort sett vært på kontrakt.

Planen er at Stril Luna og søsterskipet Stril Mar også skal polarsertifiseres etterhvert. 

Fakta

Polarkoden

  • Regler for skip som opererer i Arktis og Antarktis. For Norge omfattes områdene rundt Svalbard og Bjørnøya av koden.
  • For nye skip trer reglene i kraft allerede ved inngangen til 2017. Andre fartøy har frist frem til 1. januar 2018.
  • Norge har ledet IMOs arbeid med Polarkoden, som består av en sikkerhetsdel og en miljødel.
  • Sikkerhetsdelen stiller krav til bl.a. egnet redningsutstyr, polarsertifikat og opplæring av mannskap.
  • Reglene håndheves av hver enkelt flaggstat.
  • Norge kan kontrollere andre lands skip når de ankommer norske havner (havnestatskontroll).

Kilde: Nærings- og Fiskeridepartementet

Ingen mal

Den første godkjenningen har vært en lang prosess.

Første kontakten mellom rederi og klasseselskap var helt tilbake i mars. Siden har det blitt flere møter og flere involverte. Med mange, lange søk på internett, arbeidsgruppemøter og korrespondanse frem og tilbake.

I tillegg til en gruppe fra rederikontoret, har kapteiner og maskinsjefer fra Simon Møkster vært samlet med folk fra klasseselskapet DNV GL, Sjøfartsdirektoratatet og sjøforsikringsselskapet Norwegian Hull Club for å finne ut hva som trengs.

Den store utfordringen har vært at det ikke finnes en mal for hvordan bruksanvisningen for å operere i polare farvann skal være.

– Vi har gått opp denne stien selv, og jeg har trålet nettet i mange måneder. Det finnes fryktelig mye informasjon der ute, men det er vanskeligere å få det ned i et passende format. Nå har vi endelig fått utarbeidet en manual som kan brukes om bord, sier Kvadsheim.

Nødrasjoner og manualer

– Det er i utgangspunktet lite opplæring som kreves av mannskapet, men det må gjøres litt jobb om bord på risikovurdering ved diverse operasjoner. Selv om polarkoden gjelder hakket lenger nord enn vi har vært, kjenner vi området godt.

Stril Polar har allerede isklasse og varme i dekk og rundt dører. Det har derfor vært få tilpasninger som måtte gjøres med selve fartøyet. Utover dokumentasjon rundt operasjoner og prosedyrer, har skipet fått overlevelsessett om bord.

– Det er varme klær, nødrasjoner og sitteunderlag vakumpakket i en sekk til hver av de 24 om bord, som tas med i livbåtene. I tillegg har vi et telt for hver tiende mann med soveposer, spade, toalettpapir og vanndunker. 

Konkurransefortrinn

Når offshoreaktiviteten kommer i gang i nord, er rederiet klar for å snappe oppdragene.

– Dette er et konkurransefortrinn for oss. Men vi vil også vise at vi satser videre i nord med båtene vi har bygget for dette området.

Møkster så på innføringen av polarkoden som en mulighet. Det internasjonale regelverket vil gjelde for alle fartøy som skal jobbe innenfor det koden definerer som polare strøk. Innen 2018 må alle skip som vil operere der ha “polarkode-lappen”

– Oljeaktiviteten i den siste konsesjonsrunden er faktisk innenfor området som inkluderes av polarkravene. Når det på sikt blir marine operasjoner her, trengs det godkjent tonnasje. Da er vi klar.

Milepæl

Torsdag var det høytidlig overlevering av sertifikatet. Til stede er DNV GL, Norwegian Hull Club og Sjøfartsdirektoratet.

– Det er mange som er spente. Dette blir en milepæl for oss alle.

”Hovedpersonen” selv er i Aberdeen, og supplerer riggen Tranocean Spitsbergen.

– Det er overhodet ikke bruk for polarkode-godkjenning akkurat nå. Men Stril Polar er bygget for nordlige strøk, så vi håper snart at hun skal dit igjen.