Terje Hernes Pettersen mener regjeringen legger opp til sosial dumping når arbeidsmarkedet til sjøs ikke reguleres med like konkurransevilkår for norske og utenlandske sjøfolk.

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Nå legges det opp til at norske sjøfolk erstattes av billigere utenlandsk arbeidskraft. Frykten er ikke ubegrunnet, påpeker han. I hele Europa er nemlig trenden flere bekvemmelighetsflagg og færre europeiske sjøfolk.

– I EU-landene har 25. 000 sjøfolk mistet jobbene de siste årene og blitt erstattet med billigere asiatisk mannskap eller rimeligere øst-europeisk mannskap utenfor EU. Dette er en reell problemstilling som vi også står overfor i Norge og som vi vil merke sterkere dersom det ikke skjer en innføring av norsk lov og norske lønns- og arbeidsvilkår for dem som jobber i norske farvann. Bare da blir det like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske sjøfolk, sier Hernes Pettersen.

Terje Hernes Pettersen, leder i Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat. Foto: Fredrik Refvem

Terje Hernes Pettersen, leder i Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat. Foto: Fredrik Refvem

Sparer store lønnsutgifter

En sammenligning av lønnskostnader mellom utenlandske og norske sjøfolk viser at det er store beløp å spare på å velge utenlandsk arbeidskraft framfor norsk på et fartøy.

Hvis vi tar utgangspunkt i stillingen som den filippinske matrosen Richelieu Leonardo (44), som døde på skipet «Skandi Skansen» i Stavanger, finner vi store lønnsforskjeller. Leonardo hadde en månedslønn på vel 31.000 kroner. En matros på internasjonal hyretakst på et fremmedflagget fartøy har vel 18.000 i måneden. Mens en norsk matros på norsk tariff har 43.000 kroner i månedslønn.

Fakta

Dødsulykken ingen brydde seg om

For kapteiner på internasjonal hyre er tariffen 32.000 kroner i måneden, mens en norsk kaptein på norsk skip er berettiget til 90.000 kroner i måneden.

Mens et flerbruksfartøy som bemannes av utenlandske sjøfolk på internasjonale vilkår vil, ifølge tariff, ha vel 10,1 millioner kroner i lønnskostnader i året per fartøy, har et fartøy med mannskap på norsk tariff lønnsutgifter på 18,8 millioner kroner.

Summen er også før overtid og tillegg er tatt med. Inkludert dette kan utgiftene anslås til en forskjell på vel 9 millioner kroner i året. Dette er etter at refusjon for statens nettolønnsordning regnes inn.

Oppfølgingsrapporten fra det såkalte fartsområdeutvalget fra 2015, som så på mulighetene for å fremme sysselsetting av norske sjøfolk, la også fram tall som viste store forskjeller i lønnskostnader på norske og utenlandske sjømenn.

Grovt sett har Sjømannsorganisasjonene utregnet at det går to asiater på en nordmann i utgifter.

Tar vi utgangspunkt i et anslag på 20–30 flerbruksfartøy som opererer på norsk sokkel, vil rederier totalt kunne spare et sted mellom drøyt 200 og 300 millioner kroner i året på å bruke rimeligere utenlandsk arbeidskraft på disse skipene.

– Handler om å overleve

Rederiforbundet kjenner seg ikke igjen i påstandene om sosial dumping. Forbundet påpeker imidlertid at næringen som opererer på norsk sokkel står overfor meget utfordrende økonomiske tider, hvor det for mange av bedriftene handler om å overleve.

Til tross for kostnadsbesparelser mener Amund Drønen Ringdal, næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, at det er positivt å se at nettolønnsordningen har ført til at flere offshorefartøy generelt flagger hjem til NOR- eller NIS-flagg fra fremmedflagg.

– Det positive er at et mer konkurransedyktig norsk flagg og fartsområdeutvalgets innstilling om konkurransedyktig nettolønnsordning har ført til at flere rederi det siste året har valgt å flagge hjem, fra utenlandsk register til NIS eller NOR. Det bidrar også til å skape flere norske arbeidsplasser totalt, både på sjøen og på land, sier Amund Drønen Ringdal, næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund.

Les hele saken hos Stavanger Aftenblad.

Invester i dine ansatte: For under fem kroner per dag kan du og dine kollegaer få full oversikt på de viktigste bransjene i Norge. Send oss en epost for tilbud på bedriftsabonnement. Hvis du vil prøve Sysla i en måned for 1 krone, klikk her