Etter å ha blitt utsatt to ganger, melder Havyard Ship Technology at skipsbyggingskontrakten med islandske Fafnir kanselleres helt.

Havyard vil kreve erstatning for lidt tap, samt forsøke å oppnå et dekningssalg for skipet.

Uten jobb – ingen finansiering

I desember 2015 meldte Havyard at bestiller av bygg 126, et Havyard 833 WE plattformforsyningsskip, hadde utsatt levering av fartøyet fra mars 2016 til juni 2017.

Islendingene hadde ikke klart å skaffe langtidsbeskjeftigelse av skipet, som er nødvendig for å få finansieringen i boks.

I oktober 2016 kom meldingen om nok en ny utsettelse på to år, og partene var enige at rederiet fikk skyve leveringen til april 2019 mot innbetaling av en forskuddstermin.

Fafnir har derimot ikke klart betalingsforpliktelsen, og Havyard har derfor besluttet å droppe hele skipsbyggingskontrakten.

Selge til andre

Havyard stoppet all fremdrift på prosjektet høsten 2015. Siden har skroget blitt liggende i opplag ved verftet i Leirvik i Sogn etter avtale om kompensasjon fra rederiet.

Fremover står Havyard fritt til å disponere prosjektet, og skriver at verftet med innbetalingene fra opprinnelig bestiller vil være i en god posisjon til ferdigstillelse eller ombygging til nye formål.

Kanselleringen får ikke noen direkte likviditetsmessig påvirkning, men den første utsettelsen ga verftet et tap på 30 millioner i 2015-resultatet.

Det vil ifølge børsmeldingen ikke medføre noen netto resultatmessige konsekvenser for regnskapsåret 2016/17.

Innbetalte forskuddsterminer ventes å dekke beregnede tap per i dag, men eventuelt fremtidig tap vil være avhengig av ny kontraktspris for prosjektet ved dekningssalg.

Målsettingen er ferdigstilling av skipet innen andre kvartal 2019.

Del denne saken med andre her: