Skipsteknologikonsernet Havyard Group tror utfordringrene i dagens markedet fører til strukturelle endringer i bransjen. Offshoremarkedet har gitt konsernet tøffe år, og de har tidligere i år innført firedagersuke i deler av konsernet for å spare kostnader.

Bedre resultat

Bunnlinjen er for tredje kvartal bedret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Havyard-konsernets tredje kvartal i år endte med et resultat før skatt på 42 millioner kroner. En bedring fra resultatet på 5 millioner i tredje kvartal i fjor.

Driftsinntektene gikk likevel noe ned, og endte på 463 millioner kroner i årets tredje periode, mot 493 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2015.

For driftsresultatet (ebit) snudde konsernet fra minus to millioner i det nest siste perioden i fjor, til et overskudd på 39 millioner kroner i tredje kvartal i år.

Ordreboken

Havyard regner med at verftsaktiviteten i 2017 blir svært lav knyttet til nybygg, mens de antar at fra 2018 vil standarden bli levering av 3-4 fartøy i året.

I midten av oktober kom meldingen at islandske Fafnir utsetter leveringen av nytt fartøy i to nye år.  Det er utsettelsen av det andre skipet fra rederiet.

Havyard ser mot nye segment, og sikret seg forrige kvartal en arbeidsbåt for oppdrettsnæringen til 100 millioner kroner. I tillegg skal det leveres utstyr til brønnbåten som bygges for John Fredriksens nye havbruksrederi DESS Aquaculture.