Restruktureringsforslaget slik som fremlagt i innkalling til obligasjonseiermøter datert 9. november 2016 har ikke fått tilstrekkelig tilslutning i Havi 08 obligasjonseiermøte i dag.

Slik lyder børsmeldingen fra Havila Shipping onsdag ettermiddag.

Videre opplyser Havila-ledelsen at de er i tett dialog med banker og obligasjonseiere, og vil legge frem et revidert forslag innen kort tid.

Det kan tyde på at rederiet ikke har tenkt å iverksette plan B, som er konkurs, i Fosnavåg-rederiet.

– Det fremstår som fornuftig å fortsette forhandlingene, sier finansdirektør Arne Johan Dale i Havila, som ikke vil kommentere saken utover det.

– Som vi forutså

Tom Henning Slethei, en av dem som sitter som eiere i obligasjonslånet HAVI08, sier han ikke er overrasket over utfallet.

Allerede kort tid etter innkallingen til møtet, annonserte han at 38 prosent av eirne ville stemme mot forslaget.

I dag fikk han rett.

– Dette har vi forutsett og sagt hele veien, sier han.

Fasit ble at kun 29 prosent stemte for forslaget til Havila. Forslaget ville trengt over 66 prosent for å gå gjennom. I stedet stemte altså 71 prosent mot avtalen.

– Det er overraskende selv for oss, at det var så overveldende, sier Slethei.

Fakta

Dette er saken

  • 9. november annonserte Havila for tredje gang en plan som skulle sikre rederiets overlevelse.
  • Som de foregående gangene, var det kun obligasjonseiernes samtykke som manglet før avtalen kunne signeres.
  • I dag stemte obligasjonseierne i det usikrede lånet HAVI08 mot avtalen med mer det nødvendige tredjedels flertallet de trengte for å blokkere avtalen.
  • I morgen skal de stemme over et forslag som er fremmet av noen av obligasjonseierne selv.
  • Obligasjonseierne hevdet allerede like etter forslaget kom ut at rederiets forslag allerede var dødt. Rederiet hevder obligasjonseiernes forslag ikke vil få støtte fra de andre aktørene.
  • Det er svært dårlige odds for om lag 600 sjøfolk og 40 landansatte, som står i fare for å miste jobbene dersom eierne og kreditorene ikke kommer til enighet.

– Trist

Dette er tredje gang obligasjonseierne stemmer ned et forslag for en refinansieringsplan som skal holde Havila flytende.

Gjennomgangstemaet fra dem den siste tiden har vært at eksisterende hovedaksjonær, Per Sæviks Havila Holding, kommer for godt ut av avtalen.

– Det er trist at det er nok et nei som skal til for at de skal forstå at obligasjonseierne ikke aksepterer en så dårlig avtale, sier Slethei.

Les de siste sakene om Havila her

I morgen skal de samme obligasjonseierne stemme over et forslag Slethei selv har presentert. Her foreslår de å gå inn på eiersiden i selskapet, og konvertere obligasjonsgjeld til egenkapital.

Vil unngå konkurs

Slethei sier imidlertid at dette ikke er den eneste løsningen de er villige til å gå med på.

– Det er en av mange løsninger. Vi har vist vilje til å forhandle, og vil ikke stå beinhardt på at dette er den eneste veien, sier han.

Slethei bekrefter at det har vært dialog mellom partene de siste dagene.

– Det viktige nå er at partene snakker sammen og finner fornuftige, balanserte løsninger for å sikre videre drift, og at vi unngår konkurs, slik de har truet med.

Ingen av de tre andre obligasjonslånene det ble stemt over, hadde tilstrekkelig oppmøte til at resultatet er gjeldende. Her varierte forøvrig stemmetallene mellom 27 og 62 prosent til støtte for Havilas forslag.