– Jeg er veldig lettet og glad, sier finansdirektør i Havila, Arne Johan Dale.

Halvannen time før fristen løp ut mandag, kom meldingen. Havila har fått støtte fra mer enn to tredjedeler av utestående gjeld i alle selskapets obligasjonslån.

– Tok innover seg realitetene

Det er andre toner enn for få dager siden, da 71 prosent av obligasjonseierne i det usikrede lånet HAVI08 stemte mot det samme forslaget.

Dale forklarer snuoperasjonen på følgende måte:

– Da fristen nærmet seg måtte folk ta innover seg realitetene. Heldigvis fikk vi da også støtte fra de som en periode har vært imot. Det var viktig.

Dale sier selskapet respekterer det standpunktet obligasjonseierne forfektet frem til de i dag snudde.

– De har vel forsøkt å få til en bedre handel og et bedre oppgjør for seg selv. Det er en ærlig sak. Så var ikke det mulig å få til, og dermed har de akseptert det beste som var mulig å få til. Jeg har respekt for det som er blitt sagt og ment, men er glad for at de landet på å støtte forslaget vi har forhandlet om i ett år.

Fra nei til ja

Tom Henning Slethei i Alto Holding er en av dem som tidligere har stemt mot forslaget til Havila.

Før helgen gikk han på vegne av obligasjonseierne i HAVI08 ut og anbefalte sine medutlånere å stemme for forslaget.

– Jeg vil presisere at dette er en helt annen situasjon enn den vi først stemte nei til. Første gang stemte vi i forhold til at selskapet truet med å slå seg konkurs.

Slethei mente Havila juridisk sett ikke hadde anledning til å begjære seg konkurs, så lenge det forelå et alternativt forslag fra dem, om å konvertere den usikrede gjelden til egenkapital.

– Når nå bankene truet med å slå Havila konkurs, var det en helt annen situasjon, og den har vi forholdt oss til.

– Obligasjonseierne reddet selskapet

Slethei er ikke fornøyd med prosessen som har ledet frem til dette.

– Vi er fortsatt svært misfornøyde med måten dette er gjort på, og at bankene truet med å slå selskapet konkurs. Det at vi nå stemmer for betyr ikke at vi synes dette er greit, men nå er det nå en gang slik det ble. Nå var det obligasjonseierne som brukte sunn fornuft og reddet selskapet, sier han.

Planen har allerede støtte fra de sikrede bankene og hovedaksjonær Havila Holding.

Ifølge planen skal cirka 3,2 milliarder kroner i avdrag i perioden 2017-2019 erstattes med omtrent 67 millioner kroner i minimum faste avdrag.

Droppet egen plan

“Videre vil netto rentebærende gjeld bli redusert med virka 1,6 milliarder kroner gjennom innskudd av ny risikokapital, salg av skip, neddiskontert tilbakekjøp av gjeld og konvertering av gjeld til egenkapital,” skrev rederiet i en melding da planen ble lansert.

Noen av eierne i obligasjonslånet HAVI08 var ikke fornøyd med forslaget, og lanserte istedenfor en egen plan, som kort fortalt innebar at de ville konvertere lånet sitt til egenkapital, og overta aksjemajoriteten i Havila.

Havila mente at denne alternative planen var “ufullstendig” og at den trolig ikke ville få støtte av bankene. Den ble også senere trukket av obligasjonseierne.

Nå som obligasjonseierne er om bord, er neste skritt på veien mot restrukturering av gjelden i Havila generalforsamling.