– Har overstyrmenn som søker matrosstillinger

Havforskningsinstituttet trenger 25 nye sjøfolk. Da søknadsfristen gikk ut hadde rederiavdelingen mottatt nesten 1700 søknader.

Nylig søkte rederiavdelingen på Havforskningsinstituttet etter 25 nye sjøfolk som skal bemanne opp både nye og gamle fartøy. Da fristen gikk ut hadde rederiavdelingen på Havforskningsinstituttet mottatt 1679 søknader.

– Det har vært en voldsom interesse med veldig kvalifiserte søkere. Det blir en stor og vanskelig jobb å sortere, men det er et luksusproblem. Vi kan virkelig velge fra øverste hylle, sier mannskapssjef Svahild Brakstad i Havforskningsinstuttet.

Fakta

Havforskningsinstituttet

  • Statlig institutt som forsker på marine ressurser, marint miljø, kystsone og havbruk. Har om lag 700 ansatte og egen rederiavdeling.
  • Havforskningsinstituttets flåte består per i dag av fem forskningsfartøy:
  • «Dr. Fridtjof Nansen» (1993) opererer stort sett utenfor Afrikas vestkyst.
  • «G. M. Dannevig» (ombygd og forlenget i 1986) opererer mest i Skagerak og Nordsjøen.
  • «G. O. Sars» (2003) er oppkalt etter havforskeren, Georg Ossion Sars (1837 – 1927).
  • «Håkon Mosby» (1980), som vil avvikles våren 2016 og erstattes av nåværende «Dr. Fridtjof Nansen».
  • «Johan Hjort»(1990) er oppkalt etter Havforskningsinstituttets første direktør.
  • «Kronprins Haakon» skal leveres sommeren 2017, mens nye «Dr. Fridtjof Nansen» leveres til høsten.

Før søknadsfristen gikk ut måtte rederiet sette opp et eget telefonnummer for å ta unna henvendelsene. Brakstad har vært kontinuerlig i telefonen.

– Vi regnet med at det ville bli mange søkere. Mange har mistet jobben, og jeg har fått høre mange skjebner. Folk skriver gode søknader og er utrolig kompetente, men det er desperate tider, sier Brakstad.

– Vi får overstyrmenn som søker matrosstillinger.

Kommer flere utlysninger

For å få oversikt over de store søkerbunkene har Havforskningsinstituttet satt flere i sving. Rederiavdelingen har snart 7 havforskningsfartøy i flåten, med forskningsfartøyet nye Dr. Fridtjof Nansen som snart leveres.

Mens mange av de private rederiene venter at de må nedbemanne ytterligere i år, forteller mannskapssjefen at det kommer flere muligheter hos Havforskningsinstituttet.

På senhøsten vil rederiavdeling lyse ut nye stillinger for å bemanne opp polarforskningsfartøyet Kronprins Haakon som er under bygging.

Fikk søkerne de ønsket

Teknisk inspektør Roy Åge Klepsvik ser på søkerne til de tekniske stillingene om bord.

– Det er litt arbeid å håndtere, Det er mange gode søkere, Vi har begynt grovsorteringen, og skal til med finsorteringen. Vi prøver å finne folk med litt variert bakgrunn, som gjerne har på offshorefartøy og jobbet om bord på avanserte fiskefartøy med vinsjer. Vi har mange ulike oppdrag med alt fra sesimikk til fiskeri, så vi prøver å ha litt sammenhsatt bakgrunn, sier Klepsvik.

I forkant var Havforskningsinstuttet mest bekymret for at det ikke skulle være relevante kandidater som søkte som trålbas. De har en lederfunksjon på dekk, med ansvar for inn og utsetting av tråler og forskningsteknisk utstyr, samt vedlikehold av tråleutstyr.

– Det kom inn 61 søkere til stillingen som trålebas, og mange er veldig relevante.