Les også:

– Vi vil flagge syv skip inn i NIS, sier Lars Peder Solstad, administrerende direktør i Solstad Offshore til Maritime.no.

– Vi får se hvilke skip det blir, men det dreier seg om subsea-skip som i dag seiler under utenlandsk flagg, fortsetter han.

– Minst 24 skip

Skudneshavn-rederiet har totalt 19 slike skip, hvorav noen allerede seiler under NIS-flagg (Norsk Internasjonalt Skipsregister).

– Vi får se om innflaggingen får noen personellmessige konsekvenser. Vi har ganske mange nordmenn på de utenlandsflaggede skipene våre. Men det kan medføre flere opplæringsplasser, sier Solstad.

Hittil har det ikke vært tillatt å benytte NIS-registrerte skip i nærskipsfart eller på norsk sokkel.  Nå gis det åpninger for dette, gjennom den maritime strategien regjeringen la frem fredag.

Flere rederier sier i dag at de nå vurderer innholdet i strategien nærmere, og at de er positive til å flagge inn flere skip, ifølge en undersøkelse gjort av Norges Rederiforbund:

  • Solstad Offshore: 7 skip
  • Havila Shipping: 1 skip
  • Eidesvik Offshore: 1 skip
  • Hagland Shipping: 5 skip
  • Olympic Offshore: 4 skip
  • REM Offshore: 3 skip
  • Østensjø Rederi: 1 skip + 1 nybygg med levering mars 2016
  • Misje Rederi: 1 skip (potensiale på 12 skip)

Ifølge NTB viser Norges Rederiforbunds undersøkelser minst 24 skip fredag ettermiddag, og flere kan det bli.

– Dette viser at god maritim politikk virker raskt. Gjennom oppmyking av fartsområdene legges det til rette for en positiv utvikling med flere skip under norsk flagg, og vi ser nå den umiddelbare effekten av dette. Flere skip under norsk flagg vil være positivt for norske arbeidsplasser og styrke Norge som skipsfartsnasjon og vår tyngde og innflytelse internasjonalt, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Fornøyd med strategien

Solstad er fornøyd med den maritime strategien regjeringen la frem.

– Den er en fremoverlent, offensiv og god strategi, sier han.

At offshore-skip ikke får opphevet beløpstaket på nettolønnsordningen, har han forståelse for.

– Hvis en bare fikk velge på øverste hylle, skulle man gjerne ønsket seg det og. Men totalt sett, og i lys av alle anbefalingene fra fartsområdeutvalget, kommer regjeringen med en veldig bra strategi.

Per 1. april var det det 528 skip i NIS-registeret.