Han ville bare ha det litt gøy i noen sommerstille uker. Resultatet ble en tre meter høy Pokémon-statue og en video som ble sett av over 200.000 bare det første døgnet den lå på Facebook.

– Folk har fått det med seg over alt. Jeg snakket med en forbindelse i Italia som hadde sett videoen. Han hadde ledd i flere dager, sier Jan Vindenes til Sysla.

Økt etterspørsel

Han leder Sotra Anchor & Chain, som leverer kjettinger både til offshore, shipping og havbruk.

De dårlige tidene innen offshorenæringen har foreløpig slått positivt ut for Sotrabedriften.

– Vi opplever faktisk økt etterspørsel fra offshorekunder, spesielt i forbindelse med opplagsfortøyning, sier Vindenes.

Når store rigger blir lagt til kai, må de fortøyes, og da øker etterspørselen etter kjettinger.

En rekke rigger er lagt til kai eller er på vei i opplag i Norge. Men det er ikke på norsk sokkel Sotra Anchor & Chain har sitt hovedmarked. Over halvparten av det Sotrabedriften selger, går utenlands.

Fakta

Sotra Anchor & Chain

  • Ble etablert på Sotra i Hordaland 1980.
  • Eid av Sotragruppen.
  • Har 15 ansatte.
  • Leverer kjettinger til offshore, shipping og havbruk.
  • Har hovedkontor på Sotra, et stort lager i Rotterdam og kontor i Kina.

Svakt resultat i fjor

I fjor sank resultatet med rundt 13 millioner fra året før.

– Vi måtte ta noen store avskrivninger. Vi hadde både valutalån og mye leverandørgjeld i dollar, i tillegg måtte vi gjøre avskrivninger på grunn av et tyveri vi hadde. Men driften gikk bra, sier Vindenes.

Så langt i år ser resultatene bra ut.

– I første halvår har vi omsatt for 45 millioner, og har et resultat på 9 millioner. Det er ikke så gale i disse tider.

Ansatte flere

Sotra-bedriften har 15 ansatte, det er tre flere enn de hadde i fjor.

– Vi så at det ble krise, og tenkte at vi måtte gi gass på markedsføring. Dermed hyrte vi inn ekstra ressurser, i motsetning til det alle andre gjorde.

– Var det lurt?

– Vi holder stillingen ganske bra, og har ikke opplevd den nedturen andre har. Vi har gode resultater, og grei omsetning, men det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner.

Ville bare ha det gøy

Et Google-søk på Sotra Anchor & Chain gir nyhetsartikler på tysk og engelsk. Vindenes merker at mange har lagt merke til Pokémonstatuen.

– Folk kjører ut her, stopper opp og tar bilde. Det er blitt et valfartssted.

Men noen innvirkning på forretningen, tror han ikke det har.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Våre kunder er i et helt annet segment. Det viktigste for oss var å ha det litt gøy. Det kan ikke bare være svette og tårer, det må være gøy på jobb også, sier han.

Skjermbilde 2016-08-16 kl. 06.48.41