Gearbulk og Grieg Star melder i dag at de vil inngå et felles selskap, et såkalt joint venture, for å etablere et nytt tørrlastrederi.

Stort nok

Selskapet skal kontrolleres i fellesskap av av de to rederiene, hvor Gearbulk vil eie 65 prosent og Grieg Star 35 prosent. Det nye selskapet vil ha over 130 skip i drift.

– Vi ser på våre to operasjoner som komplementære, noe som gjør dette fellesselskapet til et naturlig neste skritt for våre selskaper. I et stadig mer konkurranseutsatt marked, tror vi denne nye enheten vil ha størrelsen til å bygge og opprettholde en allsidig og selvstendig shippingtjeneste, sier Camilla Grieg, administrerende direktør i Grieg Star i en pressemelding.

Grieg har prøvd seg på rederisamarbeid tidligere, gjennom Star Shipping, som rederiet hadde sammen med Westfal-Larsen. Det endte derimot i skilsmisse. Etter flere års kamp mellom de to bergensrederne, ble dette selskapet delt i 2008.

Nå prøver de seg på nytt med Gearbulk.

Navnet på det nye selskapet er ikke bestemt, men det vil bli etablert som et uavhengig norsk selskap med hovedkontor i Bergen, og med kontorer over hele verden.

Det dermed to tradisjonsrike shippingfamilier som slår seg sammen.

– Gearbulk Holding AG er et sveitsisk selskap som delvis er eiet av personer i utlandet med norsk og bergensk bakgrunn og den andre aksjonæren er MOL i Japan. Når det er sagt, så kjenner vi Grieg familien; det har gjort at det var enkelt å ta kontakt, skriver Kristian Jebsen til Sysla i en e-post.

Jebsen blir styreleder

Det nye fellesselskapet ventes å være i drift fra 2017. Rune Birkeland, som i dag er konsernsjef i Grieg Logistics, blir selskapets toppsjef. Gearbulk og Grieg vil beholde både eierskapet og den tekniske driften på skipene.

Kristian Jebsen vil også gå inn som styreleder i det nye selskapet.

Aktiviteter som Gearbulk har sammen med andre blir ikke inkludert, og terminaldriften til Grieg vil også bli holdt utenfor det nye selskapet.

Det siste året har vært svært tøft for tørrlastrederiene, men i høst har ratene økt.

Bedre for kundene

På spørsmål om hvorfor Gearbulk og Grieg Star er en god match, skriver Jebsen følgende:

– Det nye ventureselskapet med en stor kombinert flåte er i stand til å tilby tjenester til kunder med større fleksibilitet og i flere retninger enn det man gjør alene.

Han peker på at mange av kundene har blitt mye større og er bedre betjent av et selskap med en større flåte, slik det nye fellesselskapet vil gi.

– Sammen dekker vi bedre hele verden; Grieg Star er tung på den nordlige halvkule, Gearbulk har tung på den sydlige.

– Er det nødvendig å gå sammen med andre for å overleve i det dårlige markedet som tørrlast har vært over lengre tid?

– Det er klart når det vanskelige tider som det er nå må man se på alle måter man kan finne forbedringer og man må fokusere på det man kontrollerer, det vil si kostnader og eventuelle strukturelle endringer.