GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen vil eie halvparten hver i det nye seismikkselskap Shearwater GeoServices AS, som skal leverere marine geofysiske tjenester.

Inn i selskapet putter partnerne en egenkapital på 60 millioner dollar i kontanter – 45 millioner fra Rasmussengruppen og 15 fra GC Rieber. Samtidig overtar Shearwater GC Riebers fire seismikkskip, som er verdsatt til 228,5 millioner dollar.

– Dette er et syklisk marked, med bratte oppturer og bratte nedturer. Vi tror dette er et optimalt tidspunkt for å satse, sier Irene Waage Basili, toppsjef i GC Rieber Shipping.

Fakta

GC Rieber Shipping:

  • Hovedkontor og driftsselskap i Bergen, samt et driftsselskap i Yuzhno-Sakhalinsk i Russland.
  • Rederiet opererer totalt 13 skip, og har fire fartøy innen seismikk.

Rasmussengruppen:

  • Familie-eid selskap lokalisert i Kristiansand. 
  • Startet innen skipsfart, og er i dag rettet mot tre forretningsområder: finansielle investeringer, eiendom/eiendomsutvikling og internasjonal skipsfart.
  • Har en strategisk eierposisjon i det danske rederiet Dampskibsselskabet Norden A/S.

– Seismikkmarkedet vil ta seg opp igjen, og da har vi et stort potensial.

Hovedkontor i Bergen

Selskapene har jobbet i flere måneder for å få på plass den nye satsingen. Basili tror samarbeidet med Rasmussengruppen er et riktig skritt for rederiets flåte.

– Hovedkontoret blir i Bergen, og her vil også toppledelsen sitte. Nå starter vi rekrutteringen av ny administrerende direktør. I mellomtiden vil jeg ha den rollen. Det blir en spennende jobb.

På det tekniske området og for bemanning til sjøs vil selskapet bruke GC Rieber.

I tillegg til hovedkontoret i Bergen vil selskapet være til stede i London, Singapore og Houston. Det vil bli bruk tidligere Dolphin Geophysical-ansatte, samt noen nyansatte.

– Slik organisasjon er i dag, er vi skalert for redusert aktivitet, men det kan økes når markedet tar seg opp, forteller Basili.

– Shearwater er satt opp fra starten med en moderne og kostnadseffektiv flåte, en erfaren organisasjon, og en solid finansiell plattform. Støttet av GC Riebers omfattende bransjeerfaring tror vi Shearwater har en unik posisjon i markedet som også kan vurdere ytterligere strategiske muligheter, sier konsernsjef Dag Rasmussen i Rasmussengruppen en pressemelding.

Skal by på oppdrag

Shearwater overtar også Dolphin UK, som har de nødvendige lisenser for å komme med anbud. Morselskapet Dolphin og flere datterselskap slo seg selv konkurs i desember i fjor.

Da Dolphin ble slått konkurs, skyldte morselskapet Dolphin Group ASA  og datterselskapet Dolphin Geophysical AS 6,43 milliarder kroner.

For Dolphin, som ikke eide skipene sine selv, lå verdiene først og fremst i seismikkutstyret og det seismiske biblioteket.

– Nå skal vi by på oppdrag. Neste uke reiser vi til verdens største seismikkmesse for å vise oss frem for nye kunder og samarbeidspartnere, sier Basili.

Det nye selskapet har i tillegg til den operative enheten i Dolphin UK også kjøpt det seismiske utstyret.

Ny vilkår

Vilkårene for de fire seismikkskipene som selskapet overtar, er blitt reforhandlet med banken. Frem til juni 2019 reduseres avdragene med 75 prosent. Løpetiden på lånet forlenges ut 2022.

Alle de fire fartøyene var opprinnelig på langtidsavtale med Dolphin.

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken, vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla, så send oss en epost.