GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen vil eie halvparten hver i det nye seismikkselskap Shearwater GeoServices AS, som skal leverere marine geofysiske tjenester.

Inn i selskapet putter partnerne en egenkapital på 60 millioner dollar i kontanter. Rasmussengruppen går inn med 45 millioner dollar og GC Rieber spytter inn 15 millioner. Shearwater overtar i tillegg GC Riebers fire seismikkskip Polar Empress, Polar Duke, Polar Duchess og Polar Marquis.

– Dette er et syklisk marked, med bratte oppturer og bratte nedturer. Vi tror dette er et optimalt tidspunkt å satse, sier Irene Waage Basili, toppsjef i GC Rieber Shipping til Sysla Maritime.

– Seismikkmarkedet vil ta seg opp igjen, og da har vi et stort potensiale.

Fakta

GC Rieber Shipping:

  • Hovedkontor og driftsselskap i Bergen, samt et driftsselskap i Yuzhno-Sakhalinsk i Russland.
  • Rederiet opererer totalt 13 skip, og har fire fartøy innen seismikk.

Rasmussengruppen:

  • Familie-eid selskap lokalisert i Kristiansand. 
  • Startet innen skipsfart, og er i dag rettet mot tre forretningsområder: finansielle investeringer, eiendom/eiendomsutvikling og internasjonal skipsfart.
  • Har en strategisk eierposisjon i det danske rederiet Dampskibsselskabet Norden A/S.

Hovedkontoret i Bergen

Selskapene har jobbet i flere måneder for å få på plass den nye satsingen. Basili tror samarbeidet med Rasmussengruppen er et riktig skritt for rederiets flåte.

– Hovedkontoret blir i Bergen, og her vil også toppledelsen sitte. Nå starter vi rekrutteringen av ny administrerende direktør. I mellomtiden vil jeg ha den rollen. Det blir en spennede jobb.

På tekniske området og for bemanning til sjøs vil selskapet bruke GC Rieber.

I tillegg til hovedkontoret i Bergen, vil selskapet være til stede i London, Singapore og Houston. Det vil bli brukt tidligere Dolphin Geophysical- ansatte, samt noen nyansatte.

– Slik organisasjon er i dag er vi skalert for redusert aktivitet, men det kan økes når markedet tar seg opp, forteller Basili.

Rasmussengruppen i Kristiansand ser også muligheter i det nye selskapet.

– Shearwater er satt opp fra starten med en moderne og kostnadseffektiv flåte, en erfaren organisasjon, og en solid finansiell plattform. Støttet av GC Riebers omfattende bransjeerfaring tror vi Shearwater har en unik posisjon i markedet som også kan vurdere ytterligere strategiske muligheter, sier Rasmussengruppens konsernsjef Dag Rasmussen i en pressemelding.

By på oppdrag

Shearwater overtar også Dolphin UK, som har de nødvendige lisenser og prekvalifiseringer for å komme med anbud. Morselskapet Dolphin og flere datterselskap slo seg selv konkurs i desember i fjor.

For Dolphin som ikke eide skipene sine selv, lå verdiene først og fremst i seismikkutstyret og det seismiske biblioteket.

Det nye selskapet har i tillegg til den operative enheten i Dolhin UK, også kjøpt det det seismiske utstyret med streamere av dem.

– Nå skal vi by på oppdrag. Neste uke reiser vi til verdens største sesmikkmesse for å vise oss frem for nye kunder og samarbeidspartnere.

Ny vilkår for flåten

Vilkårene for de fire seismikkskipene som selskapet overtar er blitt reforhandlet med banken. Frem til juni 2019 gir de en 75 prosent reduksjon i avdrag. Løpetiden på lånet forlenges ut 2022.

Alle de fire fartøyene var opprinnelig på langtidsavtale med Dolphin, og Polar Empress gikk rett levering i fjor til jobb for det tidligere seismikkselskapet.

Da Dolphin ble slått konkurs, skyldte morselskapet Dolphin Group ASA  og datterselskapet Dolphin Geophysical AS 6,43 milliarder kroner.

Flere i bedriften som leser Sysla Maritime?
Alle som leser mer enn et par saker i uken vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement så send oss en epost.