I sommer dukket det et nytt felt opp på Statoils standardkontrakter med forsyningsskiprederiene.

Slike kontrakter regulerer arbeidet rederiene gjør for oljeselskapet for eksempel med frakt av varer, utstyr og kjemikalier mellom offshore-installasjoner og basene på land.

I en utlysning Sysla har fått tilgang til, som gjelder en tidsavgrenset kontrakt for et forsyningsskip i barentsregionen fra 1. juli til 15. oktober i år, er det ett gult felt hvor det står følgende:

“If relevant: Reduction in dayrate on existing contract (please specify name)”

Oversatt til norsk:

“Dersom relevant: reduksjon i dagrate på eksisterende kontrakt (vennligst spesifiser navn)”

– Opp til reder

Dette har Statoil aldri gjort før, når det gjelder fartøy.

– Statoil la i denne forespørselen inn en mulighet for redere som hadde fartøy på kontrakt med Statoil allerede, skriver pressetalsmann Ola Anders Skauby i en e-post til Sysla.

Hvis rederiene ønsket, kunne de kutte noe på raten til den eller de eksisterende kontraktene.

– Dette rate-kuttet ville da bli tatt med i evalueringen. Det var opp til reder å velge om de ville benytte seg av  denne muligheten eller ikke, skriver han.

Verktøy til anskaffelser

På grunn av ferieavvikling, svarer kommunikasjonssjef i Statoil Bård Glad Pedersen på oppfølgingsspørsmålene.

– Hvor mye har det å si for deres beslutning, at en tilbyder reduserer rater på eksisterende kontrakter?

– Vi gjør en helhetsvurdering hvor rater inngår sammen med bl.a. krav til HMS og leveranse på tid og kvalitet.

– Er dette en permanent eller midlertidig ordning?

– Det er et verktøy som brukes i forbindelse med anskaffelser, skriver Pedersen.

– Kostnadsnivået for høyt

Han ønsker ikke å svare på hvem som fikk den konkrete kontrakten Sysla har fått tilgang til, eller hvor mange som tilbyr reduksjon i eksisterende rater når de byr inn båter til Statoil.

– Vi går ikke inn i detaljer på våre kontrakter, sier Pedersen.

Kollega Skauby forklarer imidlertid mer om bakgrunnen for at de nå lar underleverandører tilby rabatt på eksisterende kontrakter når de byr inn på nye:

– Vårt mål er å opprettholde aktivitet og skape grunnlag for lønnsomhet og ringvirkninger også med lave oljepriser. Skal vi klare dette må vi ta ned kostnadsnivået og vi må jobbe annerledes. Det innebærer at vi må kutte kostnader i Statoil, og at vi må ha konkurransedyktige betingelser fra våre leverandører. Vi må erkjenne at kostnadsnivået, både i oljeselskapene og i leverandørindustrien, har vært for høyt. Vi vet det er krevende, men norske leverandører gjennomfører nå store forbedringer, øker sin effektivitet og reduserer sine kostnader. Det er bra, og gjør at de er konkurransedyktig i et globalt marked.

– Presser for hardt

Statoil har fått kritikk for at de presser underleverandørene for hardt.

Til Sysla sa Sturla Henriksen, sjef for Norges Rederiforbund, at han mener store deler av kostnadsbesparelsene Statoil har gjort, i realiteten er tatt av leverandørindustrien (hør hele podcasten under – flere podcaster her)

Statoil er ikke enige.

– Når vi ser på alt vi har fått redusert på kostnadssiden, skyldes under ti prosent av kostnadskuttet at vi har vært i markedet og forhandlet frem nye rater og kontrakter. Over 90 prosent skyldes av at vi har forbedret oss – i samarbeid med leverandørindustrien, sa Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Statoil til Dagens Næringsliv.

Statoil understreket videre at de ikke har ansvar for lønnsomheten til underleverandørene.

Henriksen ba Statoils største eier, staten, ta grep, men ble ikke hørt.

Senere har stortingspartiet KrF bedt regjering og konkurransetilsynet gripe inn mot Statoil, mens arbeidstakerorganisasjonen Unio mener Statoils press på leverandørindustrien fører til sosial dumping.

Oljeselskapet avviser dette.

Tips eller innspill? Kontakt journalisten på gf@maritime.no.