Viking Supply ships går mot strømmen. Rederiet tror det er penger å tjene på å bytte til norsk flagg.

– Omflaggingen vil både føre til et redusert kostnadsnivå og en sterkere kommersiell stilling mot det norske markedet, sier administrende direktør Trond Myklebust.

Trond Myklebust Foto: Kjetil Haanes

Trond Myklebust. Foto: Kjetil Haanes

I sine første dager som sjef i det Christen Sveaas-kontrollerte selskapet flagger han båter hjem. Den tidligere sjøkapteinen gikk nylig fra toppjobben i Fjord Shipping til Viking Supply Ships med 13 offshorefartøy og rundt 500 ansatte.

Mens flere rederier har flagget ut eller byttet til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), ble det på nyåret kjent at Viking tar fire ankerhåndteringsfartøy hjem fra Danmark og inn i NOR.

Forrige uke ble det norske flagget heist på Njord Viking. Snart skjer det samme på Magne Viking, Brage Viking og Loke Viking.

Satser på kompetanse i nord

Rederiet har spesialisert seg på spesialbygde ankerhåndteringsfartøy for polar bruk.

Største fordelen med å seile på NOR-flagg istedenfor dansk flagg (DIS) er ifølge Myklebust tydeliggjøringen av satsingen mot nordområdene og det norske markedet. Avgjørelsen gjenspeiler dette.

– Det understreker også at vi satser på den kompetansen som vårt skandinaviske mannskap besitter.

Rederisjefen forteller at NIS er uaktuelt på grunn av fartsområdebegrensningene. Andre utenlandske flagg er ikke et tema.

– Ankerhåndteringsfartøy utfører komplekse operasjoner. Muligheten til å erstatte vårt kompetente mannskap med mannskap fra lavkostland er ikke en ønsket retning etter vår mening.

Tøft marked

Som for resten av rederikonkurrentene har offshore-nedturen blitt dypere enn ventet.

I fjerde kvartal skrev selskapet ned skipsverdiene med 46 millioner svenske kroner. Sammenlignet med siste kvartal 2015 falt Vikings inntekter fra 278 millioner svenske kroner til 75 millioner i samme periode i fjor.

Nå skal de spare penger på bytte til NOR-flagget, og mener det blir et konkurransefortrinn.

– Viking Supply Ships har lenge hatt en meget sterk stilling på det britiske markedet. Historisk sett er vi imidlertid et norsk rederi. Med flaggbyttet ønsker vi å tydeliggjøre vår tilhørighet til Norge. Vi mener dette vil styrke vår kommersielle posisjon også på norsk sokkel.

Rederiet har de siste årene flyttet fra Norge til Sverige og så videre til Danmark. Hovedkontoret er i København. Det kommersielle gjennomføres i Kristiansand.

– Med mannskap fra alle de skandinaviske landene er det en stor fordel for rederiet å strømlinjeforme vilkårene som vårt mannskap arbeider under.

Nye kontrakter

Tilsammen har de fire fartøyene rundt 115 ansatte.

flaggbytte

– Mannskapet vil omfattes av norske tariffavtaler, og vi har hatt dialog rundt flaggbyttet siden før jul. I februar hadde 96 prosent av mannskapet gitt aksept til de nye vilkårene. Den største forskjellen for mannskapet vil nok være ulikhetene mellom det norske og danske trygde- og skattesystemet. Vi har derfor fokusert mye på å gi mannskapet best mulig støtte og informasjon.

For enkelte sjøfolk har omveltningen skapt en viss usikkerhet. Likevel tror Myklebust at flaggbyttet hovedsaklig oppleves som et pluss.

– NOR-flagget og de norske skatte-, pensjon- og trygdeordningene står sterkt blant sjøfolk. Det vil gi mannskapet en ytterligere trygghet. Vi opplever at det store flertallet ser positivt på flaggbyttet. Dette understrekes også av den høye andelen som takket ja til nye kontrakter på NOR-flagg.

– Kan det bli aktuelt å flagge om flere fartøy?

– Det er ikke fattet beslutninger om dette per i dag, men vi kan heller ikke utelukke dette, sier Myklebust.