Les også:

– Det hjelper ingen – ikke dem selv og ikke oss andre leverandører, sier Helge Olsen i NSE Gruppen.

Selskapet leverte stillaser under jobben med femårsklassing og oppgradering av lete- og boreriggen Borgland Dolphin i vinter, og Olsen er en av flere underleverandører som ytrer sterk misnøye med at Radøygruppen gikk til det steg å begjære Bergen Group Hanøytangen (BGHT) konkurs mandag.

Vil finne løsning

En annen som er misfornøyd er avdelingsleder Knut Nordås, i Kranringen i Bergen.

– Hvis de blir slått konkurs taper alle kreditorene pengene de har utestående. Radøygruppen burde heller gitt Bergen Group tid til å finne en løsning, sier han.

Bergen Group selv opplyser at de har et krav mot Dolphin Drilling som overstiger det de skylder underleverandørene.

De søker å finne en løsning før konkursbegjæringen er berammet for Nordhordland tingrett den 8. september.

– Vil sikre arbeidsplassene

Administrerende direktør Lasse Ståløy i Radøygruppen mener det var nødvendig å begjære BGHT konkurs.

– Vi ønsker full åpenhet rundt alle transaksjonene som er gjort, slik at kreditorene kan få utbetalt det de skal ha. Dette er gode leverandører, og jeg ønsker veldig sterkt at de skal ha mulighet til å sikre sine arbeidsplasser. Det oppnår vi først når det er full åpenhet i denne saken.

Ifølge Radøygruppens advokat, Torkel Hope, er det heller ikke nødvendigvis riktig at hvis Bergen Group Hanøytangen går konkurs, taper alle pengene sine.

– En viktig del av konkursinstituttet er nettopp å sikre at alle kreditorene behandles likt. I dette tilfellet snakker vi også om et selskap som har solgt ut virksomheten sin.

– Vil ikke gå i dialog

Han presiserer at så vidt dem bekjent, er det ingen virksomhet i selskapet Bergen Group Hanøytangen i dag.

– Så det er ikke snakk om at noen aktivitet stopper opp på grunn av konkursbegjæringen.

– Boet vil dessuten beholde den samme rettsposisjonen i forhold til inndrivelse av utestående krav, som dagens selskap har, også ved en konkurs, fortseter han.

Radøygruppen har i perioden fra konkursåpning gjennom advokat Hope vært i kontakt med en rekke av de andre kreditorene for å få en felles dialog om problemene med Bergen Group, uten at dette har ført frem, opplyser Hope.

Tips eller innspill? Kontakt journalisten på gf@www.maritime.no.