Pengesekken var egentlig tom.

– Gjennom Facebook og LinkedIn har jeg invitert andre til å bli med videre, sier EnviroNor-gründer Sigmund Larsen.

Gjennom såkalt crowd-funding, en skikkelig finansieringsdugnad hvor enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, har Larsen skaffet seg en 800.000 kroner. Det sikrer fortsatt drift av gründerselskapet, og Larsen kan ta ut litt lønn.

Fakta

“Crowdfunding”

  • Folkefinansiering (engelsk: «crowdfunding») er når enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser.
  • Gjør det lett for folk å støtte direkte akkurat de sakene de er opptatt av, samtidig som det blir enklere for små aktører å få støtte til sine prosjekter.
  • Interessen for folkefinansiering har økt etter at sosiale medier, nettsamfunn og betalingsteknologi har gjort det enklere å nå fram til potensielle tilhengergrupper og betaling kan skje sikkert og til en lav kostnad.
  • Det bygges også opp nettsteder som gjør det lettvint for folk å finne og gi til sine hjertesaker.

Kilde: Wikipedia

 

Trengs midler

Sigmund Larsen, gründer av EnviroNor. Foto: EnviroNor

Sigmund Larsen, gründer av EnviroNor. Foto: EnviroNor

Larsens idé er å rense kloakk og avløpsvann og forlenge tankskips levetid med bygge om utrangerte fartøy til flytende vannrenseanlegg. Ideen kan også benyttes for å gjøre skipene om til desalineringsanlegg, som omdanner sjøvann til drikkekvann.

EnviroNor-gründeren vil benytte overkapasiteten i tankskip, og mener gjenbruk av skip som fortsatt har 20-40 års levetid igjen, kan være med på å løse et globalt problem med vannmangel.

De siste årene har han jaktet intenst etter investorer, uten å få noen storfisk på kroken. For å sikre videre drift ble sosiale medier løsningen.

– Venner og bekjente ble invitert til å støtte med 10.000 kroner og oppover, og det har vært veldig positivt. Jeg ble også kontaktet av andre som jeg ikke sendte invitasjon til, forteller Larsen.

I snitt bidro hver person med rundt 53.000 kroner. Målet er at småinvestorene kan få en god avkastning på støtten i nær fremtid.

Samarbeid

Nå har Larsen også signert en samarbeidsavtale med Aibel.

– Vi har ikke muskler til å gjennomføre konseptet helt på egen hånd. Det er heller ikke meningen at organisasjonen i EnviroNor skal bygges til å kunne gjøre dette alene. Med Aibel på laget får vi derimot gjennomføringskraft til å realisere konseptet.

Denne måneden var partene i Washington DC for å presentere konseptet til Verdensbanken og Inter American Development Bank.
– Vi fikk en god mottakelse. Målet med møtet var enkelt og greit å presentere konseptet, samt få de to institusjonene til å framsnakke konseptet til sine medlemsland. Det vil nok ta litt tid før vi ser resultater, men det er svært positivt at de fremsnakker konseptet.

Aibels kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal bekrefter samarbeidsplanene.

– Ja, vi har inngått en samarbeidsavtale. Denne legger grunnlaget for å sjekke framtidige muligheter innenfor dette området, sier Sandal

– Vi er ennå i en tidlig fase, så det er vanskelig å gi ytterligere kommentarer.

Tro på kontrakt

Håpet er at den første kontrakten for å bruke tankskip basert på Larsens idé, landes i første halvdel av 2017.

Da trenger han hjelp fra samarbeidspartnere til prosjektering og gjennomføring.

– Jeg har også dialog med et offshorerederi fra Vestlandet, som kan være operatør på slike prosjekt. De er fremoverlente og ser på nye muligheter i det vanskelige markedet som er for offshoresegmentet nå.

Larsen er i tillegg i tett dialog med myndighetene i Panama. Han krysser fingrene for at det kan gi resultater, men sier at prosessene med myndighetene i Panama trekker ut.

– Fremst i løypa er å bruke et utfaset tankskip utenfor kysten av Panama for å rense kloakk. Det kan også bli aktuelt å bruke et skip for å omdanne sjøvann til ferskvann.