Støtteordningen er ment å sette fart i utviklingen av miljøvennlig energiteknologi og oppmuntre til et fraktbytte fra vei til sjø. Tilbydere av kystfart eller nærskipsfart kan få støtte dersom de unngår frakt langs veiene og skaper miljøgevinster og bredere sosiale gevinster i Norge.

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova lanserte prøveordningen i mai i år, og målet var å lyse ut første runde i et prøveprosjekt i høst.

– ESA støtter utvikling av miljøvennlige transportmåter i EØS, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en uttalelse.

I avgjørelsen fra ESA heter det blant annet at «ESA erkjenner i overvåkingsorganets maritime retningslinjer at det kan være dyrt å starte opp nærskipsfart, og EØS-landene kan ønske å bøte på dette for å fremme slike tilbud. ESA kan godkjenne støtte når visse vilkår i de maritime retningslinjene er oppfylt.»

Med mandagens godkjenning fra ESA kan støtteordningen nå innføres tidlig i 2017. Støtten vil bli gitt som direkte tilskudd, og årsbudsjettet for ordningen er på 60 millioner kroner.

Det er anslått at det fem år lange programmet kan flytte mellom 100 og 300 millioner tonnkilometer fra landeveien til sjøveien hvert år.

Begrepet tonnkilometer brukes for å beregne mengden av godstransportarbeidet og er summen av reiselengde og transportert godsmengde (en bil som kjører 5 kilometer med en last på 3 tonn har kjørt 15 tonnkilometer).