– Vi har jobbet i flere år for å få til en plattform og sett på flere alternative løsninger, men økonomien i et slikt prosjekt har vist seg svært krevende. Vi har derfor besluttet å droppe videre planer for plattformutbygging på Snorre 2040 og ønsker i stedet å utvikle prosjektet som en subseautbygging, sier Bjarne Bakken, som leder Snorre 2040-prosjektet i Statoil til Offshore.no.

Fakta

Snorre 2040

  • Forlenge levetiden for eksisterende plattformer Snorre A og Snorre B helt frem til 2040. Dette bidrar til å øke utvinningen fra Snorre-feltet.
  • Import av gass fra nærliggende felt til injeksjon i reservoaret for ytterligere økning av utvinningen.
  • Økning av borekapasiteten og dermed utvinningen på feltet.
  • Rettighetshaverne i Snorre-lisensen er Statoil, Petoro, ExxonMobil, Idemitsu, RWE Dea og Core Energy.

Press fra myndighetene

Videreutviklingen av Snorre-feltet er over ti år forsinket, og myndighetene har lagt sterkt press på eierne for å få fortgang i arbeidet. Nå har partnerskapet valgt en utbyggingsløsning som skal spisses fram mot en beslutning om videreføring (DG2) i slutten av 2016. Endelig investeringsbeslutning tas innen utgangen av 2017.

– Hva har dere sagt for å overbevise myndighetene om at subsea er et fullgodt alternativ til plattform?

– Siden sommeren 2015 har vi vurdert subsea og plattform parallelt for videreutviklingen av Snorre. Med samme dreneringstrategi som tidligere og 24 planlagte brønnslotter, ser vi at vi med en subseautbygging klarer å ta ut de samme volumene som vi ville klart med en plattform. Dette gir, totalt sett, et større økonomisk potensial. Beslutningen er tatt i samråd med partnerskapet og myndighetene, sier Bakken.

24-28 milliarder kroner

Han opplyser at det opprinnelige investeringsanslaget på 40 milliarder kroner er redusert med 30-40 prosent. Det betyr at investeringene i videreutviklingen av Snorre-feltet per i dag ligger mellom 24 og 28 milliarder kroner. Selskapet sikter mot produksjon i 2021.

– Raskere utbyggingstid er én av fordelene ved subsea kontra plattform, sier Bakken.

– Det blir en stor subseakontrakt. Når kommer den i markedet?

– Det er for tidlig å si, men det er naturlig at den kommer rundt investeringsbeslutning i 2017.

Snorre 2040-prosjektet samarbeider tett med Johan Castberg for å ta ut potensialet som ligger i standardisering av utbygginger av denne størrelsen.

Er dette av interesse for andre? Del saken her: