Dof har sikret kontrakt til to av sine fartøy. Begge kontraktene hadde oppstart i desember i fjor.

– Skandi Iceman er ute av spotmarkedet for en periode nå. Hva som skjer senere i 2017 er vanskelig å si, men vi er optimistiske på at vi får mer beskjeftigelse for Eni Norge i løpet av de 13 månedene avtalen gjelder, sier finansdirektør Hilde Drønen i Dof til Sysla Maritime.

Kontraktene er en toårs fast kontrakt pluss opsjoner med Asco Marine Ltd for supplyskipet Skandi Aukra, og en 13 måneders call-off med Eni Norge for ankerhåndteringsfartøyet Skandi Iceman.

Call-off-kontrakten sikrer skipet minimum 60 dagers varighet. Innen gitte frister, kan oppdragsgiveren si at de trenger skipet i x antall uker eller måneder.