– Vi tar selvkritikk, sier seniorrådgiver Bernhard Lie-Nielsen i Norsk Sjøoffisersforbund.

I sommer stemte de norske sjø-ansatte i Austevoll-rederiet nei til å gå ned i lønn.

Både rederiledelsen og de tre forbundene som organiserer sjøfolkene på de NOR-registrerte skipene, åpnet imidlertid for å sette seg ved forhandlingsbordet igjen.

Og det gjorde de. Like før helgen gikk de ansatte til avstemming over en ny avtale, som etter det Sysla kjenner til skal ha vært noenlunde lik den første, med unntak av at reduksjonen i lønnsvilkårene var noe nedjustert.

Uklarhet om blanke stemmer

Det oppsto imidlertid uenighet rundt hvordan utfallet av avstemmingen skulle avgjøres.

– Stemmereglene i avtalen viste seg å være slik at de som stemte blankt ble regnet som nei-stemmer, sier Lie-Nielsen.

Fakta

Dof i offshore-krisen

Og det fikk en avgjørende betydning.

Dersom de blanke stemmene ble talt som nei-stemmer, ville særavtalen om lønnsreduksjon blitt nedstemt av medlemmene i sjøoffisersforbundet.

Dersom de blanke og manglende stemmene fra stemmeberettigede ble holdt utenfor, ville det vært ja-flertall.

– Uryddig prosess

I går kveld sendte de tre forbundene dermed ut en oppklaring, hvor de presiserte at blanke stemmer ikke skulle påvirke utfallet i noen retning.

De har følgelig i dag anbafalt å åpne for ny stemmegivning.

Den nye fristen er midnatt førstkommende søndag.

Det er forbundene lokalt som har fremforhandlet den nye avtalen, mens forbundene sentralt har lagt føringer på det som gjelder av instrukser rundt og gjennomføring av avstemmingen.

– Det har vært en uryddig prosess rundt avstemmingen, som vi vi nå rydder opp i, sier Lie-Nielsen.

DOF: – Viktig med lønnsreduksjon

Rederiets ansatte i Australia, Singapore, Usa, Canada, Storbritannia og den norske land-organisasjonen har allerede redusert lønnen sin.

Finansdirektør Marianne Møgster i DOF Subsea håper de sjø-ansatte på de NOR-registrerte skipene i rederiet nå gjør det samme.

– Det er viktig for DOF at vi klarer å gjennomføre en midlertidig lønnsreduksjon, også for sjøfolkene våre, slik at vi i størst mulig grad kan opprettholde arbeidsplasser og sikre drift for flåten vår, skriver hun i en e-post.

Hør vår ferskeste podcast: Havila-sjef Njål Sævik forteller om hans tøffeste år i sjefsstolen