– Det er blitt økte krav til shippingindustrien om bruk av renere drivstoff de siste årene. Metanol gir rederier og havner en praktisk drivstoffløsning som møter både dagens og morgendagens utslippskrav, sier Rolf Westfal-Larsen jr, driftsdirektør i det bergenske familierederiet Westfal-Larsen.

Nylig kunne bergensrederiet feire dåpen av Lindanger, den første kjemikalietankeren. I oktober kommer den neste.

Fartøyene inngår i en serie på syv skip eid av ulike rederi, som alle skal på lange befraktningskontrakter til Waterfront Shipping.

– Ettersom Waterfront er heleid av verdens største metanolprodusent, Methanex, var det naturlig at de ville se nærmere på metanol som et miljøvennlig alternativt drivstoff for deres fartøy.

Fire av de syv fartøyene blir NIS-registrert. Lindanger og søsterskipet får Bergen som hjemmehavn, og de to øvrige Haugesund. Hos Westfal-Larsen øker leveringene kjemikalietankflåten fra 6 til 8 skip.

Demonstrasjon

Nybygg-prosjektet ble iversatt av det canadiske selskapet Waterfront Shipping i 2012, som en del av en større flåtefornyelse. Et hovedmål var å demonstrere at metanol kan benyttes som drivstoff for større to-takts marinemotorer.

For å gjennomføre dette ønsket Waterfront å samarbeide med erfarne rederier innen kjemikalietankfart, og inviterte blant annet inn bergensrederiet Westfal-Larsen & Co As, svenske Marinvest og japanske Mitsui O.S.K.

I desember 2013 ble kontraheringsplanene annonsert med totalt syv skip. Fire bygges på det sør-koreanske Hyundai Mipo-verftet og tre på det japanske Minaminippon-verftet. Om bord i kjemikalietankerne er det plassert fremdriftsmaskineri fra MAN som kan skifte mellom metanol og mer konvensjonelt drivstoff.

De spesialutviklede dual-fuel-motorene kan gå på metanol, tungolje, marin dieselolje eller marin gassolje.

– For oss er det interessant å ha muligheten til å veksle mellom flere typer av drivstoff. Vi vil være mindre eksponert mot høyere pris på et spesifikt drivstoff, ettersom vi kan ha muligheten til å skifte til et rimeligere alternativ. Dessuten vil vi potensielt ha et konkurransefortrinn i fremtiden dersom det kommer enda strengere krav til luftforurensing.

Verdens første

Lindanger og de seks andre kjemikalietankerne på 50.000 dødvekttonn blir verdens første havgående metanol-drevne skip, men kan trekke på erfaringene til den nye Stena Line-fergen som seiler på metanol i skandinavisk farvann.

Ifølge resultatene til Stena skal metanolbruken redusere svovelutslippene med 99 prosent, NOx med 60 prosent og partikkelutslipp med 95 prosent.

– Internasjonal skipsfart er generelt den desidert mest miljøvennlige måten å frakte store mengder varer over lange avstander, både med hensyn på utslipp og ressursbruk. Ved å benytte metanol som drivstoff kan vi nå oppnå ytterligere reduksjon av utslipp til luft, noe som igjen vil styrke miljøprofilen til sjøtransport.

Konsekvensene ved eventuelle utslipp av bunkers til sjø reduseres ifølge Westfal-Larsen kraftig.

– Metanol oppløses hurtig i vann og fordamper raskt, så de miljømessige virkningene av et stor metanolutslipp vil være mye lavere enn fra tilsvarende oljeutslipp. Metanol har vært håndtert som last i over 100 år i global skipsfart, så rederinæringen har en lang historie med sikker håndtering av dette.

Tilgjengeligheten på metanol har også blitt vektlagt hos Westfal-Larsen og samarbeidspartnere:

– Metanol er et flytende drivstoff, og det er relativt sett mye enklere å håndtere som bunkers enn alternativer som for eksempel LNG.  I volum er metanol blant de fem største kjemikalie-produktene som skipes over hele verden, og produktet er lett tilgjengelig i de fleste terminaler.

Han påpeker at metanol kan lages av fornybare ressurser som biomasse og resirkulert karbondioksid, og ser for seg en ytterligere utvikling: 

– Det er ikke utenkelig at man i framtiden kan benytte fornybar metanol som et karbon-nøytralt drivstoff.