– Når vi velger å investere så mye i naturgassdrevne godsskip, er det fordi vi mener dette er fremtiden og vil være lønnsomt på lang sikt. DSD og Nor Lines har ambisjoner om å være i front når det gjelder nyskapning og innovasjon der miljøvennlig skipstransport står svært sentralt. Vi både tror og håper at nærskipsfartens rammebetingelser som inkluderer dagens avgiftssystem, vil endres i en mer miljøvennlig retning, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Nor Lines til Sysla.

«Verdens mest miljøvennlige godsskip», er betegnelsen Nor Lines selv bruker på M/S Kvitbjørn som skal døpes i Stavanger havn torsdag ettermiddag av Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth.

Tor Arne Borge, administrerende direktør i Nor Lines er kritisk til det norske avgiftssystemet. Foto: Nor Lines

– Konkurransevridning

Deretter skal LNG-skipet settes i trafikk mellom Hammerfest og havnebyer i Tyskland og Nederland, via Oslofjorden. Ifølge Tor Arne Borge er M/S Kvitbjørns hjemtur fra verftet i Kina den lengste som hittil har skjedd til sjøs med LNG som drivstoff.

– Dette viser at LNG som drivstoff kan utnyttes i internasjonal skipsfart, sier Borge.

Nor Lines-direktøren mener norsk landtransport i dag har klare avgiftsmessige konkurransefortrinn sammenlignet med nærskipsfart.

– Elbiler til sjøs

– LNG-skip er elbiler til sjøs. Dersom politikere mener alvor med å flytte gods fra vei til sjø, må nærskipsfartens rammebetingelser endres. Rederier som satser miljøvennlig burde få like konkurransevilkår som landtransport. Det er store mengder transportgods som ikke er tidskritisk, men som likevel sendes med trailere, noe blant annet avgiftssystemet påvirker sterkt, mener Borge.

Blant annet peker han på det totale avgiftsregimet som belaster nærskipsfarten og som, ifølge Borge, øker ved miljøvennlig transport fordi LNG-skip krever større drivstofftanker og dermed får høyere bruttotonnasje.

– Gode rammebetingelser for nærskipsfarten er godt for miljøet og i tillegg meget god samferdselspolitikk ved å overføre gods fra vei til sjø. Heldigvis begynner det å skje noe nå ved at flere havner, med Stavanger i spissen, innfører miljørabatter. Men fortsatt er det langt fram, mener Nor Lines-sjefen.

Fakta

Nor Lines

  • Logistikkselskap og rederi.
  • Rundt 1 milliard kroner i fraktomsetning i 2014.
  • 300 ansatte, derav 110 sjøfolk.
  • Eid av Det Stavangerske Dampskibsselskap AS med Yuhong Jin Hermansen som eneste aksjonær.

Får en søster til sommeren

Til sommeren får M/S Kvitbjørn selskap av søsterskipet M/S Kvitnos som settes inn i samme rute. Gassmotorene er utviklet av Rolls Royce og hvert skip vil ha en kapasitet tilsvarende minst 200 vogntoglass. I tillegg er de utstyrt med mye større kran enn tidligere, noe som gjør rederiet mindre avhengig av kapasiteten på lokale kaier.

– Vi reduserer nå antall skip fra ni til sju, men med de nye skipene opprettholder vi likevel kapasiteten, sier Borge.

Norge i førersetet

Ifølge Teknisk Ukeblad (TU) seiler 57 skip med LNG-motorer på verdensbasis, de fleste er norske. Ytterligere 78 skip er på vei de neste tre årene, blant annet fra Kina og USA.

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet sier til TU at de for tiden vurderer virkemidler som blant andre Nor Lines etterlyser.

– Dette vil vi presentere i maritim strategi seinere i vår, sier Lunde.

Nor Lines opplyser at de to LNG-skipene er 18 prosent mer energieffektive, har 38 prosent lavere CO2-utslipp, 90 prosent lavere NOx-utslipp enn skipene som fases ut. SOx- og partikkelutslippene reduseres fullstendig.

Støtte fra NOx-fondet

Ifølge en oversikt fra næringslivets NOx-fond er M/S Kvitbjørn og M/S Kvitnos innvilget investeringsstøtte på inntil 44,8 millioner kroner hver. Fondet gir støtte til prosjekter som reduserer NOx-utslipp, og har per første kvartal i år delt ut til sammen 5,1 milliarder kroner. Gjennomføres tiltakene som planlagt forventes det en NOx-reduksjon på over 42000 tonn.

Samlet investering for de to LNG-skipene er rundt en halv milliard kroner.