Første januar i år trådte Polarkoden, med egne kjøreregler for nye fartøy i polar strøk, i kraft. Fra neste år blir det krav for alle fartøy, både nye og eldre, som vil operere i disse nordområdene.

Statoil ville være ute i god tid med et av fartøyene de selv bruker.

– Vi er glad for at Stril Luna har fått på plass Polarkoden i god tid før dette blir innført som krav fra 1. januar 2018, og vi ser fram til å ha med Stril Luna på oljevernøvelse i Barentshavet, sier Frida Eklöf Monstad, leder for Marin i Statoil i en pressemelding.

Sammen med Statoil har Simon Møkster Shipping sertifisert sitt andre fartøy i henhold til den nye Polarkoden. Stril Luna blir oljeselskapets første med denne godkjenningen.

I mars/april skal skipet brukes på en oljevernøvelse i regi av NOFO/BaSEC mellom Bjørnøya og Svalbard. Et område som inkluderes av de nye polarreglene.

Klikk for fullskjermversjon

Dette betyr Polarkoden for skipssikkerheten. Klikk for fullskjermversjon

Felles regler

Kravene ble loset i havn i FNs Internasjonale Skipsfartsorganisasjon (IMO) i mai 2015, slik at Polarkoden ble bindende for nye skip fra 1. januar 2017.

IMO så behovet for et felles sett av minimumskrav for fartøy som skal operere i bestemte polare områdene, og som ikke dekkes av andre bestemmelser.

På verdensbasis var Viking Supply Ships ankerhåndteringsfartøy Magne Viking det første som ble polar-godkjent av DNV GL.

Etter flere måneders arbeid ble forsyningsskipet Stril Polar sertifisert som det aller første norske fartøyet i henhold til de nye polarkravene.

Bygd for Barentshavet

Fartøyet som seiler for Statoil er et UT776WP design fra 2014.

Stril Luna er vinterisert og har en isklasse som gjør skipet rustet for oppdrag i hardt og kaldt klima.

– Fartøyet er en del av vår satsning mot Barentshavet og det har sin hjemmehavn i Hammerfest. Vi er derfor særdeles glade for at vi sammen med Statoil får til dette, sier operasjonssjef Joacim Johannessen i Simon Møkster til Sysla Maritime.

strilluna

Operasjonssjef Joacim Johannessen og kaptein Kathrine Nistad i Simon Møkster. Foto: Rune Olsen

Rederiet ser på innføringen av polarkoden som en mulighet og konkurransefortrinn. Det internasjonale regelverket vil gjelde for alle fartøy som skal jobbe innenfor det koden definerer som polare strøk.

Når offshoreaktiviteten kommer i gang i nord, er Møksters vinteriserte fartøy med “polar-lappen” og erfaring fra områdene klar for å snappe oppdrag.

Erfaring

I første runde måtte de gå opp veien selv for å bli polargodkjent. Denne gangen hadde rederiet erfaringen fra Stril Polar å spille på.

Satsingen med polarkodesertifisering styrker Simon Møksters strategi om å bli en foretrukket partner i det kalde nord.

Eni-kontrakten for Stril Barents i Barentshavet gir også mer kunnskap om området.

– Håpet er å få flere fartøy som Stril Barents som seiler på fast kontrakt ut av Hammerfest og som har Simon Møkster sitt flagg på skorsteinen, sier Johannessen.

Nå er både Simon Møkster og Statoil fornøyd med å kunne gå foran med tanke på videreutvikling av maritime operasjoner i nordområdene, og ser frem til at Stril Luna skal teste seg og oljevernutstyr nord for Bjørnøya i vår.