Dette bilskipet er totalt tapetsert med solcellepanel

På toppdekket til det japanske bilskipet er det installert 900 solcellepanel.

Japanske K Lines bilskip Drive Green Highway er rederiets neste steg i en grønn retning.

Rederiets nybyggingsprogram har inkludert ti fartøy. De to første ble levert i 2015. Våren 2016 ble Drive Green Highway overlevert, og skal seile grønnere enn rederiets andre bilskip.

Det enorme bilskipet skal minimere miljøpåvirkningen gjennom energisparende teknologi og design.

Solceller på bilskip

Det japanske rederiet er likevel ikke først ut til å benytte solcellepanel på bilskip.

I 2012 skrev TU om japanske Mitsui OSK Lines som brukte en million dollar ekstra for å teste ut alternative drivstoffkilder. Rederiet installerte solcellegenert strøm på nybygget Emerald Ace.

Bilskipet laster 6400 biler, og hybridsystemet av solcellepaneler kombinerer 160 kW solstrøm, med en batteripakke som kan lagre 2,2 MWh elektrisitet.

Dette solcelleanlegg er likevel for lite til å forsyne skipet med strøm under seilas.

Flere biler

K Lines nysatsing har kapasitet til å frakte flere biler, og Drive Green Highway kan ha opptil 7500 kjøretøy med på hver seilas.

Sammenlignet med konvensjonelle bilskip, skal K Lines-fartøyet kutte eksosutslipp betydelig, skriver Motorship.

Per transporterte kjøretøy skal skipet bidra til 25 prosent mindre CO2-utslipp, halvering av NOx-utslippene og redusere svovelutslippene med 90 prosent.

LNG-satsinger

Shippingbransjen har flere initiativ på gang for å redusere utslipp og spare drivstoff.

Bergensrederiet KG Jebsen Cement og svenske Erik Thun ABs nye bulkskip Ireland og Greenland, skal seile på flytende naturgass. Som de første i verden, har spesialiserte tørrlastskip for sementfrakt, fått LNG-drevet fremdriftssystem.

Skipene vil stort sett gå i Nord-Europa, innenfor de områdene hvor det er satt strengere krav til luftutslipp. Når skipet går på gass, tilfredsstiller det utslippskravene i ECA-området (Emission Area Control).

Da Norlines LNG-drevne godsskip Kvitbjørn forlot det kinesiske verftet for snart to år siden, var det den lengste sjøreisen hittil med flytende naturgass som drivstoff. Et halvt år senere kunne søsterskipet Kvitnos legge ut på samme seilas.

Sprit på tanken

Andre drivstoff enn tungolje og diesel, testes også ut i nybygg.

Hos Westfal-Larsen skal deres nye fartøy seile med metanol på tanken. Kjemikalietankerne er bygd for lange befraktningskontrakter med Waterfront Shipping.

– Ettersom Waterfront er heleid av verdens største metanolprodusent, Methanex, var det naturlig at de ville se nærmere på metanol som et miljøvennlig alternativt drivstoff for deres fartøy, sa Rolf Westfal-Larsen jr. til Sysla maritime i fjor vår.