– Det kan neppe være legitimt rent samfunnsøkonomisk å avvikle flere hundre arbeidsplasser med statlig velsignelse på disse vilkår. Forutsetningene er totalt endret i forhold til de forutsetninger som lå til grunn og som ble presentert Fartsområdetutvalget i 2014, sier direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Forbundet står bak ett av de over 40 høringssvarene som er kommet inn i forbindelse med regjeringens forslag om å fjerne fartsområdebegrensningen for utenriksferger i NIS.

Sentralt i sjøoffisersforbundets argumentasjon for at forslaget bør forkastes, er at de mener Color Lines regnestykke som viser hvor mye de taper på å være registrert i Norsk Ordinært Skipsregister fremfor det danske skipsregisteret (DIS), er feil.

– Taper fortsatt 150 millioner

I 2014 hevdet Color Line at konkurransevridningen mellom NOR og DIS utgjorde 154 millioner.

Fakta

Dette er saken

For en måned siden sa konserndirektøren for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen, at konkurranseulempen fortsatt er 150 millioner, på tross av at regjeringen har endret vilkårene i norsk skipsfart slik at Color Line får full nettolønn for alle sine ansatte til sjøs, uten tak.

– Relativt sett er ikke konkurranseulempen mot DIS redusert. Med full nettolønn på NOR er fortsatt ulempen på 150 millioner, sa Mathisen, og forklarte at det  blant annet skyldes endringer i forhold rundt tariff og valuta i de to landene.

Tjener 20 millioner på NOR

Sande i Sjøoffisersforbundet mener det ikke stemmer.

“Sjøoffisersforbundet har foretatt beregninger av konkurranseulempen i dag. Den norske kronen har svekket seg med gjennomsnittlig 13,53 % i tiden fra Fartsområdeutvalget la frem sin rapport. Dette betyr i praksis at konkurransevridningen til DIS er blitt 110 millioner mindre bare grunnet svakere kronekurs. I tillegg er taket i refusjonsordningen for dette segmentet fjernet, noe som utgjør 65 millioner kroner i økt tilskudd. Samlet anslår vi at selskapet i dag har en fordel på ca. 20 millioner på å drive fra Norge i forhold til fra Danmark”, skriver han i forbundets høringsuttalelse.

Les også: Color Line-saken er dårlig nytt for danske og svenske sjøfolk

Sande mener også regjeringen er på ville veier når de legger fartsområdeutvalgets innstilling til grunn for forslaget.

“I forslaget om forskriftsendring brukes argumentasjon knyttet til Color Lines konkurranse med internasjonal cruisefart. Konkurransevridningen i forhold til internasjonal cruisefart har aldri vært debattert i Fartsområdetutvalget”, skriver Sande.

– Bommer med 135 millioner

Norsk Sjømannsforbund har også regnet på konkurranseulempen.

Klikk på bildet for å åpne saken

Klikk på bildet for å åpne saken

De anfører blant annet følgende i sitt høringssvar:

“Hovedargumentet for å tillate NIS har fra Color Lines side vært at norske rammebetingelser er dårligere enn de danske og medfører et årlig tap på 154 millioner kroner. I samråd med eksterne skatteeksperter har vi foretatt beregninger som viser at forskjellen på NOR og DIS for ca 1100 underordnede stillinger i dag utgjør 15 millioner. Altså 10% av det som Color Line mener var forskjellen i 2013”, skriver leder Johnny Hansen i forbundet.

– Nettolønn reduserer noe

Sysla har spurt Mathisen i Color Line om de står ved uttalelsen om at konkurransevridningen fortsatt er 150 millioner kroner, og hvor sjømannsorganisasjonene i såfall tar feil.

Mathisen svarer følgende:

“Høringsfristen gikk ut fredag 3. mars og våre kommenterer kommer frem i  vårt høringsnotat. Departementet skal gå gjennom høringsinnspillene og vi forholder oss til prosessen frem mot en avklaring på forskriften.”

I sitt høringssvar, hvor Color Line støtter regjeringens forslag, skriver de følgende:

– Den nye tilskuddsordningen reduserer noe av Color Lines konkurranseulempe. Det er imidlertid kombinasjonen av den endrede tilskuddsordningen på kortrutene og oppmykingen av fartsområdebegrensningene i NIS som samlet utlikner konkurranseulempen ved å ha skip i norsk register.