Alle skip skal ha navn merket forut og akter på skipet. Det kan være flere skip med samme navn. Hva ligger bak navnevalget, når rederiene får nye skip i flåten? Sysla har sett på skipsnavn.

– Det er mye overtro i skipsfartsnæringen, så da rederiets første dampskip, Talabot, gjorde stor suksess på slutten av 1880-tallet, ble navnet tillagt mye av æren, sier Wilh. Wilhelmsens kommunikasjonsdirektør Benedicte Teigen Gude.  

Det norske familierederiet ble etablert av Morten Wilhelm Wilhelmsen allerede i 1861, men de 25 første år bestod flåten kun av seilskuter.  

Opprinnelse i overtro

Den unge redersønnen Halfdan Wilhelmsen hadde stor tro på dampskipet. Han hadde likevel en tøff, finansiell jobb med å overbevise investorene om det samme. I 1887 fikk han dem med på rederiets første dampbåt.  

– Talabot ble et utrolig vellykket skip. Det hadde en helt annen presisjon enn seilskutene. Ankomsten kunne estimeres på tid, og skipet tjente derfor mye penger, forteller Gude.

På et år skal en betydelig del av kjøpesummen ha blitt tjent inn igjen.

– Etter det begynte den nye navnetradisjonenI snart 140 år har alle våre skip startet med t.

Beskriver skipet

I dag har Wilh. Wilhelmsen en flåte på rundt 30 bilskip. Skipsnavnene sier også mye om selve fartøyet.

– Ut fra bokstav nummer to kan jeg automatisk se hvor og når skipet er bygget, størrelse og type. Navnet er rett og slett som et klassifiseringssystem.

Det kan være praktisk når ting må gå fort.

– Får jeg en telefon om at det er trøbbel med Toronto, sier den andre bokstaven meg at bilskipet er bygget mellom 2000-2010 hos Mitsubishi i Japan. Da vet jeg også med en gang noe om størrelse, mannskap og drift. Det er mye som kan leses ut av navnene.

Med t-tradisjonen bruker Wilhelmsen-rederiet navn igjen og igjen. På de siste nybyggene har navnene røtter i gresk historie.

– Sterk tilknytning

Vanligvis er det Wilhelmsen-familien selv som velger bokstav nummer to i navneseriene på nybygg.

Da rederiets siste serie skulle bygges, ble kommunikasjonsdirektøren utfordret av konsernsjefen til å finne hvilken navneserie som ikke hadde vært brukt på en stund, og argumentere for valget.

Det første ble hetende Thermopylæ. Det nesten 200 meter lange bilskipet stod ferdig i fjor, og står Gudes hjerte nær.

– For meg var det en ære å få foreslå navnet. Min far seilte selv på en tidligere Wilhelmsen-båt som het dette.

Opera og morgensol

Wilh. Wilhelmsen har i mange år hatt partnerskap med bilskiprederiet Wallenius i Sverige.

– Svenskenes flåte kalles “the opera line”. Det skal være fordi rederiets grunnlegger Olof Wallenius var så glad i opera, at alle skipene har navn etter det.

I tillegg har Wilh.Wilhelmsen skip sammen med EUKOR-rederiet i Korea. Også kalt morgensolens land.

– Disse skipsnavnene begynner med “Morning” og har et navn til, der forbokstaven i navnet sier noe om størrelsen på skip. Et skipsnavn forteller altså ofte mye.