Fra slutten av 2015 og til nå har flåten til Ocean Yield økt fra fjorten til 31 skip, og Aker-rederiet har fortsatt tre fartøy under bygging

Forrige uke ble kjemikalietankeren Navig8 Tanzanite på 49.000 dødvekktonn overlevert fra STX-verftet i Korea.

15 års kontrakt

Det nye kjemikalietanker Navig8 Tanzanite seiler i likhet med de fleste av Ocean-fartøyene, rett inn på en 15 år lang “hell and high water”-avtale.

Avtalen med Navig8 Chemical Tankers vil si at Ocean Yield kun eier skipet, mens Navig8 står ansvarlige for alt som gjelder drift, oppgraderinger, klassekrav og vedlikehold av tankskipet.

Fartøyet var det siste skipet i en serie på totalt åtte som skal leies ut til Navig8 Chemical Tankers. Det nest siste ble overlevert for knappe to måneder siden.

Vekstår

– 2016 har vært et år med betydelig vekst for Ocean Yield med levering av de sytten fartøyene. Alle overleveringene vil bidra til videre vekst i inntjening og utbyttekapasitet i 2017, uttaler administrerende direktør Lars Solbakken i en børsmelding.

Ocean Yield har også hatt tre tankskip for flytende etylengass under bygging.

Skipene ble bestilt våren 2014 på det nå konkursrammede Sinopacific-verftet i Kina. Det første er levert, men i oktober ble det kjent at Ocean Yield dropper det tredje søsterskipet helt.