”LOS 127” er den første av to som Maritime Partner bygger for Buksér og Berging AS. I kontrakten er det også opsjon på ytterligere åtte båter.

Serien med de nyutviklede losbåtene skal brukes av Oslo-rederiet for å levere tilbringertjenesten for los til Kystverket.

Underveis i utviklingsprosjektet av båtene har innspill fra loser og losbåtførere bidratt til det rederiet kaller fremtidens losbåt.

Den første døpes fredag i Ålesund sentrum.

Følg oss på Facebook for maritime nyheter

Prestisjekontrakt

Frem til i sommer hadde Kystverket selv ansvar for losbåtene og losbåtførere. For et knapt år siden vant det private rederiet Buksér og Berging 10 års-kontrakten på tilbringertjenesten.

Anbudet innebærer transport av loser til og fra oppdrag langs hele norskekysten. Første april i år overtok Buksér og Berging sitt datterselskap Norsk Lostransport AS driften av losbåttjenesten.

– Kontrakten med Kystverket er en milepæl i Buksér og Berging sin 100 år lange historie, sier Hans Martin Sand som leder losvirksomheten i rederiet i en pressemelding.

Buksér og Berging har overtatt alle Kystverkets losbåter, og mange av disse vil etter hvert erstattes av nye fartøy.

Brukerinnspill

Designet på den nye båten har fått typebetegnelsen Alusafe 1620 BB Pilot, der ”BB” står for ”Buksér og Berging”.

I utviklingen har brukerne fått komme på banen.

– I forbindelse med at vi overtok alle Kystverkets tidligere losbåter reiste vi land og strand rundt for å besøke alle losbåtstasjonene, for å lære og for å få nye impulser. Dette har vi videreformidlet Maritime Partner underveis, og de har vært veldig mottakelige og tatt i bruk informasjon underveis i utviklingsarbeidet, sier Sand.

– Dette er virkelig et fellesprosjekt der vi har fremskaffet nyttig brukerinformasjon – og der vi i fellesskap har fått frem en lovende losbåt for fremtiden.

Båten skal være ekstra miljøvennlig med mer enn 30 prosent lavere drivstofforbruk i forhold til dagens losbåter.

– Det nye skrogkonseptet har gjort det mulig å utruste båten med et fremdriftsanlegg som bidrar til redusert drivstofforbruk og utslipp. Skrogdesignet er en videreutvikling av det vi leverte til Bergen Brannvesen i november i fjor, sier prosjektleder Audun Mikalsen i Maritime Partner.