– Han skal ikke slippe unna med dette, sier Jørn Haugvaldstad til Sysla.

Han er en av flere større investorer i Rogaland som mener de er lurt av Atle Haugvaldstad fra Mosterøy, og kompanjongen hans, Oddgeir Ingvartsen fra Nærbø.

«Jeg kan vel si at noen folk skulle jeg ønske at jeg aldri kjente», har Ståle Kyllingstad, konsernsjef i IKM Gruppen, tidligere sagt om duoen.

24. mai 2011 forsvant en fjernstyrt undervannsfarkost – en ROV – utenfor kysten av Venezuela. Den var eid av Jørn Haugvaldstad. De to mennene som hadde leid den, gikk under jorda.

Haugvaldstad-Ingvartsen

Atle Haugvaldstad, til venstre, og Oddgeir Ingvartsen i 2007 da forventningen til undervannseventyret var enorm blant investorer på Jæren. (Foto: Aftenbladet)

Gründeren og entreprenøren fra Mosterøy i Rogaland jakter fortsatt på de to mennene og nesten åtte millioner kroner som Gulating lagmannsrett for ett år siden slo fast at den ene av dem skylder ham når dagens dollarkurs legges til grunn; en snau million dollar i erstatning, inkludert renter, og 400.000 kroner i saksomkostninger.

Han forteller at han i flere uker har reist rundt i Asia og lett etter spor som kan avsløre hvor den tidligere sambygdingen befinner seg.

– Jeg har vært i kontakt med norske ambassader i flere land, og fått god hjelp fra en av dem. Flere personer jeg møtte på reisen min har også hørt om Atle, og de kan fortelle meg hvem han driver forretninger med. Jeg vet omtrent hvor han befinner seg.

– Vi har mistet ROV-en

Historien startet for flere år siden.

Da Jørn Haugvaldstad gikk gjennom mailboksen sin 29. august 2011 trodde han ikke sine egne øyne.

«Vi har mistet ROV-en», sto det i en av epostene. Avsender var Oddgeir Ingvartsen.

Fakta

ROV (Remotely Operated Vehicle)

  • Robot som blir fjernmanøvrert fra et kontrollrom på skip eller plattform.
  • Kan utføre en rekke oppgaver på havdypet; kartlegging av havbunn, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av havbunnsinstallasjoner, borestøtte, søk og bergningsoperasjoner

I flere måneder hadde Jørn forsøkt å drive inn leiekostnadene for den fjernstyrte undervannsfarkosten han selv hadde bygget i verkstedet sitt på Åmøy utenfor Stavanger. Dette var ikke den første avanserte, tekniske innretningen Jørn Haugvaldstad sto bak. I 1996 solgte han selskapet sitt med en prototype-ROV til daværende Hitec AS, som bygget seks ROV-systemer til. Hitec la seinere ned denne virksomheten og Haugvaldstad kjøpte restene tilbake.

Nå trodde Jørn Haugvaldstad at den siste ROV-en han hadde skrudd sammen, den åttende i rekken, befant seg i Vietnam. Den var derimot 17.000 kilometer unna. Utenfor Venezuela. På havets bunn. Men ingen visste helt hvor.

ROV-en

ROV-en til Jørn Haugvaldstad under uttesting. Seinere forsvant den sporløst.

ROV-en hadde forsvunnet allerede 24. mai, over tre måneder tidligere. Men dette fikk ikke Jørn Haugvaldstad greie på før lenge etterpå.

Tiden etter havariet brukte leietakerne på å hente ut forsikringssummen.

Det var Atle Haugvaldstad som hadde tatt kontakt med Jørn i 2010 og spurt om å få leie ROV-en av Jørns selskap, Remoquip AS, til en jobb utenfor Vietnam. Han og Oddgeir Ingvartsen skulle leie fartøyet gjennom selskapet Energy Services Ltd, som de hevdet var registrert i Singapore.

Var skeptisk

Jørn kjente Atle godt fra Mosterøy. Atle hadde til og med vært ansatt hos ham – et arbeidsforhold som tok slutt fordi Jørn mente han ikke kunne stole på Atle.

Nå var Jørn fortsatt skeptisk. Han gjorde flere undersøkelser, men ble beroliget da han fant ut at Atle tross alt sto oppført med 35 millioner kroner i formue, mens kompanjongen – Oddgeir- var god for det tredobbelte, ifølge ligningslistene.

Kyllingstad0304-2010

Faksimile fra Jærbladet 3. april 2010.

Det han derimot ikke hadde fått med seg var en del artikler i Jærbladet i denne perioden. Der sto blant annet konsernsjef Ståle Kyllingstad i IKM Gruppen fram og sa at «jeg kan vel si at noen folk skulle jeg ønske jeg aldri kjente».

Folkene Ståle Kyllingstad siktet til var navngitt i avisa:

Oddgeir Ingvartsen og Atle Haugvaldstad.

IKM Gruppen hadde brukt flere titalls millioner kroner i et forsøk på å rydde opp etter at de hadde involvert seg tungt i Energy Holding AS, storsatsingen til Oddgeir Ingvartsen og Atle Haugvaldstad.

Drømmen til de to gründerne var et verdensomspennende offshoreselskap fra Bryne med en forventet omsetning på en halv milliard kroner i 2007. I et intervju med Stavanger Aftenblad 22. juni 2007 hevdet Atle Haugvaldstad og Oddgeir Ingvartsen at selskapene deres foreløpig hadde signert kontrakter for 548 millioner kroner.

ROV-faksimile

Faksimile fra Stavanger Aftenblad 22. juni 2007.

«Det er få som forstår hvordan vi som i utgangspunktet er så små, har greid å skaffe seg så store kontrakter. Det hadde aldri gått uten personlige døråpnere for å si det slik», kunne Atle Haugvaldstad fortelle til Aftenbladet.

Luftslottet i høyhuset

Selskapene deres skulle ansette 100 medarbeidere, og kontrakter for ytterligere 400 millioner kroner var i nærheten av å signeres, kunne man lese videre om Energy Holding som skulle flytte inn i høyhuset på Bryne.

Oppslaget i Aftenbladet viste seg å være basert på et luftslott. Ståle Kyllingstad tapte mye penger. Det samme gjorde flere andre storinvestorer på Jæren.

Jørn Haugvaldstad kjente ikke til konflikten på Jæren da han heiste den tre tonn tunge innretningen ut fra verkstedet sitt på Åmøy og over på transporten til Atle og Oddgeir. Partene gjorde en avtale hvor utstyret først skulle leies ut til Energy Services Ltd. i litt over tre år, og deretter overdras til samme selskap ved utløpet av leieperioden.

Jaerbladet10062007

Annonse i Jærbladet 10. juni 2007 da eventyret skulle starte.

Våren 2011 begynte Jørn Haugvaldstad å bli urolig. Så langt hadde leieinntektene kommet inn på konto – riktignok alltid etter purringer, ifølge ham selv – men i mai stoppet innbetalingene helt opp.

Sysla har fått tilgang til epostkorrespondansen i denne perioden.

– Fortsatt ikke dollar på konto

I en epost 31. mai 2011 skriver Jørn til Atle og Oddgeir:

«Hei gutta. Det er fortsatt ikke ankommet dollar på min konto. Hva skjer? Mvh. Jørn»

Atle forsøker å berolige Jørn så godt han kan:

«Ser ut som det dessverre tar litt tid med betalingen, men den kommer», skriver Atle.

De neste ukene har han følgende forklaringer:

«Venter betaling fra kunden, men om en god uke bør begge være betalt», heter det i neste epost.

«Kom hjem fra offshore i går kveld, la meg sjekke og få betalt hvis det ikke allerede er gjort», skriver Atle i nok en epost.

Og deretter:

«Har svar i morgen, hun som sitter og betaler ut er på ferie, det var 4th of July i USA i går så de har langfri. Men alt skal være ok. Sender deg en melding i morgen».

Det Atle «glemmer» å fortelle i epostene han sender gjennom disse månedene er at ROV-en allerede er tapt. Havarert.

Jorn-haugvaldstad-nett

Jørn Haugvaldstad sier han aldri kommer til å gi opp kravet mot sine to tidligere forretningsforbindelser. (Foto: Erlend Frafjord)

Ifølge leieavtalen var det leietakerne som skulle sørge for å få ROV-en forsikret, slik at eieren var dekket. Jørn Haugvaldstad forsøkte flere ganger våren 2011 – også før havariet – å få ut dokumentasjon på at dette ble gjort, men lyktes ikke.

Retten: – Snakket usant om forsikring

Da han så fikk vite at ROV-en var borte, fortalte Atle at de likevel ikke hadde forsikret fartøyet.

Dette stemte ikke, skulle det vise seg. ROV-en hadde blitt forsikret, og pengene ble utbetalt. Ikke til eieren, men til leietakeren Energy Services Ltd. Dette kommer fram i erstatningssakene som Jørn anla mot Atle, og som ble behandlet i Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett i henholdsvis 2013 og 2014:

«Slik retten ser det, har Atle Haugvaldstad, ved å holde tilbake opplysninger om at utstyret var forsikret, medvirket til å forhindre Remoquip AS i å komme i posisjon til å søke sitt tap dekket gjennom forsikringsoppgjøret», heter det i dommen fra Stavanger tingrett – en vurdering som også ble lagt til grunn i lagmannsrettsdommen.

Domstolene slår også fast at forsikringsutbetalingen er brukt i den daglige driften i Energy Services Ltd.

Fant selskapet på Seychellene

En annen strek i regningen for Jørn var at selskapet til Oddgeir Ingvartsen og Atle Haugvaldstad slett ikke var registrert i Singapore slik de hadde opplyst. Han antok derfor at selskapet ikke eksisterte. Seinere ble det avdekket at selskapet var oppført i et hemmelig register på Seychellene, noe som også ble bekreftet av lagmannsretten.

Dessuten – voldgiftsdomstolen Atle og Oddgeir hadde foreslått i tilfelle konflikt, og som ble inntatt i leieavtalen – viste seg ikke å eksistere.

Alt dette, mener Jørn, har gjort prosessene mot de to for å få ut penger, mye vanskeligere.

mailen

Mailen som Jørn fikk tre måneder etter havariet.

Havarihistorien med Jørns ROV var ikke unik. Som erstatning for den havarerte ROV-en leide Atle og Oddgeir en ny av det amerikanske subseaselskapet SeaTrepid.

Også denne ROV-en havarerte, noe som fikk rogalendingene involvert i nok en rettsprosess. Kompanjongene og tre av selskapene deres, ble stevnet for Louisiana Eastern District Court av SeaTrepid International LLC som mente at kontrakten var misligholdt.

– Mannen du bare gjør business med en gang

SeaTrepid fikk etter to år ut noen penger gjennom en forliksavtale, og valgte ikke å forfølge resten av kravet.

– Om jeg husker historien? Vær du sikker. Oddgeir er en svært fargerik person, utrolig flink til å snakke. Men dette er mannen du bare gjør business med en gang. Energy Services Ltd. vil vi aldri se på kundelista vår igjen, sier Bob Christ, toppsjef i SeaTrepid International i Louisiana.

I dommen fra Stavanger tingrett males følgende bilde av forretningsdriften til Oddgeir Ingvartsen og Atle Haugvaldstad i Rogaland:

«Energy Services Ltd. er imidlertid angivelig eid av Oddgeir Ingvartsen som har vært involvert i en rekke konkurser (…) Ved Jæren tingretts kjennelse av 23. desember 2011 ble Oddgeir Ingvartsen ilagt konkurskarantene (…) Det fremgår av kjennelsen at Ingvartsen gjennom flere år, og som tillitsmann for flere selskaper har drevet uforsvarlig forretningsførsel (…) På bakgrunn av bevisførselen under hovedforhandlingen legger retten til grunn at de selskapene Ingvartsen/Haugvaldstad har vært involvert i, i hvert fall et stykke på vei er blitt drevet for de ansattes/kreditors regning (…) Retten vil også peke på at heller ikke SeaTrepid, som leide ut en erstatnings-ROV da ROV-en til Remoquip AS gikk tapt, mottok betaling».

– Har lurt mange mennesker

En del av utstyret som Jørn Haugvaldstad leide ut, den såkalte A-rammen – eller løfterammen – som ble igjen på støttefartøyet, har Haugvaldstad heller ikke fått tilbake. Den dukket seinere opp i en utstyrsoversikt hos et russisk ROV-selskap, hevder han.

Seychellene

Selskapet viste seg å være hemmelig registrert på Seychellene, noe som har skapt store problemer for Jørn Haugvaldstads rettsforfølgelse av kravene.

– Jeg har kjent Atle siden han var liten. Jeg har til og med hatt ham på fanget mitt. Men jeg synes ikke det er greit at folk får holde på slik Atle og Oddgeir gjør. De har lurt mange mennesker gjennom en årrekke, og deretter stukket av. Det er viktig, både for meg personlig og for norsk næringsliv, å få satt en stopper for en slik type internasjonal, svindelbasert forretningsvirksomhet, og derfor vil jeg aldri gi opp å forfølge kravet, sier Jørn Haugvaldstad.

Han har gitt opp å finne midler fra Atle i Norge. Nå har han tatt ut rettslig stevning også mot Oddgeir slik at begge to kan gjøres personlig ansvarlige for erstatningen.

– Jeg saksøkte Atle først fordi det var han som signerte kontrakten mot meg. Men de to har alltid opptrådt som et team, og dette ble også bekreftet i rettsavhørene. Derfor er det naturlig at begge holdes ansvarlige, mener Jørn Haugvaldstad.

Politietterforskning

I tillegg til de sivile rettsprosessene har Jørn politianmeldt duoen for grovt underslag, økonomisk utroskap og/eller bedrageri. Uavhengig av anmeldelsen pågår det for tiden en politietterforskning mot Oddgeir Ingvartsen og Atle Haugvaldstad i Rogaland politidistrikt. En påtaleavgjørelse kan ventes i høst.

MortenC

Advokat Morten Cruys Magnus Sagen.

Remoquips advokat, Morten Cruys Magnus Sagen har sammen med Bjørn Bredal i Advokatfirma Helliesen & Co i Stavanger forberedt søksmålet som nå er tatt ut mot Oddgeir Ingvartsen, og har bistått ved utarbeidelsen av politianmeldelsen.

Sagen sier at dette er noe av det grovere han har vært borti.

– Når disse personene ser ut til å fortsette ufortrødent på samme måte, er det viktig at noen setter foten ned. Vi jobber blant annet med å kartlegge disse to personenes eventuelle formuer i utlandet, og kommer ikke til å gi oss før vi har fått inn alle pengene Remoquip har tapt, sier han.

– Unødvendig sak

Atle Haugvaldstad sier til Sysla at saken er tragisk og unødvendig.

– Konflikten burde vært løst mellom selskapene, men Jørn Haugvaldstad har aldri vært interessert i dialog. Jeg har ingen mulighet til å betale så høy erstatning. Det er sjokkerende at domstolene mener jeg skal holdes personlig ansvarlig.

– Hvor holder du til?

– Basen min er i Kuala Lumpur i Malaysia, men jeg er stort sett alltid på reise verden rundt. Når Jørn sier han leter etter meg synes jeg det er merkelig at han aldri har sendt noen epost til meg eller advokaten min.

– Hvorfor tok det tre måneder før dere meldte at ROV-en hadde forsvunnet?

– Fordi vi brukte all energi på å berge jobben.

Både Atle Haugvaldstad og hans advokat, Morten Grønvigh, sier at Atle har mottatt grove trusler og at han derfor ikke kom til Norge under rettssakene.

– Jeg ønsker ikke å utdype dette nærmere, sier Atle Haugvaldstad.

Ingvartsen: – Bare 20 prosent ble mistet

Sysla har også snakket med Oddgeir Ingvartsen som fortsatt driver selskapet Energy Services Ltd. Selskapet har kontor i Singapore hvor Ingvartsen er registrert bosatt, men til Sysla sier Ingvartsen at han oppholder seg på vestkysten av USA 80 prosent av tiden fordi det er her store deler av forretningsvirksomheten finner sted.

– Businessen går helt greit. Atle Haugvaldstad er ansatt hos meg i en salgsfunksjon med ansvar for Asia, hvor han har masse kontakter. Vi eier åtte ROV-systemer som vi leier ut sier Ingvartsen på telefon fra California.

Ingvartsen er sterkt uenig i Jørn Haugvaldstads framstilling av forsikringssaken, men det er denne både tingretten og lagmannsretten har lagt til grunn.

– Jeg mener at bare rundt 20 prosent av utstyret ble mistet. Kontrakten åpner for tilbakelevering av resten, og dette har vi hele tiden ønsket å gjøre fordi det er en bedre økonomisk løsning for oss. Utstyret står på lager her i USA og det kan Jørn få tilbake i forbindelse med et sluttoppgjør, sier Oddgeir som hevder at selskapet fikk utbetalt 569.000 dollar fra forsikringsselskapet.

– At utstyret skal ha dukket opp i en russisk katalog er bare tull, fortsetter han.

– Bare en vanlig tvist

– Dessuten består en stor andel av forsikringssummen av selve operasjonen hvor det var vi og ikke Jørn Haugvaldstad som led tap da ROV-en havarerte. Derfor er det helt urimelig at Atle er dømt til tilbakebetaling. Og hvorfor ble Atle saksøkt personlig, og ikke selskapet, spør Oddgeir Ingvartsen.

– Synes du saken er belastende?

– Nei. Jeg ser på dette som en vanlig, kontraktsmessig tvist mellom to selskaper, noe som ikke er uvanlig når man driver forretninger.

Ingvartsen mener også det er feil at Jørn Haugvaldstad først fikk beskjed om havariet etter tre måneder.

– Jeg mener at vi informerte ham om dette på et langt tidligere tidspunkt, sier Ingvartsen.

Kyllingstad: – Ble ikke skviset

– Er du ofte i Norge?

– Nei, det er fire år siden sist. Jeg har bygget opp forretningsvirksomhet i utlandet over lang tid og ser ikke for meg å komme tilbake.

– Var karakteristikkene fra Ståle Kyllingstad i media belastende for dere?

– Jeg har respekt for Kyllingstad og jeg har lært mye av ham som forretningsmann. Men vi var for små for ham, og ble skviset ut. Mot de store guttene på Jæren hadde vi ingen sjanse. Mye av irritasjonen hans den gangen besto i at han måtte bruke mer penger enn forventet på å få selskapet på beina etter at han overtok. I dag tjener IKM Subsea godt på idéer og utstyr som jeg har utviklet, hevder Ingvartsen.

Ståle Kyllingstad sier til Sysla at han fortsatt står inne for alt han tidligere har sagt om Atle Haugvaldstad og Oddgeir Ingvartsen.

– Det er helt feil at de ble skviset ut. Faktum er at selskapet trengte over 50 millioner kroner i ny egenkapital, og de var ikke med på denne emisjonen. Jeg synes også at Ingvartsen tar munnen for full når han hevder at det er han selv som har utviklet utstyret. Dette ble gjort av flere personer i lag, og noe av dette var han med på. Men slett ikke alene, sier Kyllingstad.