I ett semester jobbet Lovise Grøvdal og Maria Tomren fra Ålesund med å finne ut hva som påvirker norske offshore-rederiers beslutning om å legge skip i opplag.

– Vi ble overrasket over at rederiene trodde de analyserte opplagsbeslutningen på samme måte som alle andre, samtidig som det var stor variasjon i hvordan de vektla ulike hensyn, skriver de to nylig ferdigstuderte i en felles e-post til Sysla Maritime.

Blant annet så rederiene ulikt på muligheten til å få tak i kompetent arbeidskraft når markedet bedrer seg.

– Dette påvirker synet de har på oppsigelser, og hvor aktivt de bruker permitteringsmulighetene, skriver de to.

Del denne saken med andre på Facebook!

Flere hensyn å ta

I den kvalitative delen av masteroppgaven deres ved Norges Handelshøyskole, har de intervjuet direktør Mons Aase i DOF, Åge Remøy i REM Offshore, Kjell Rabben i Havila Shipping, Torstein Heggstad i Volstad Shipping og Even Remøy i Remøy Management. I tillegg har de snakket med to rederier som ønsker å være anonyme.

– Alle er enige om at ønsket om å kutte kostnader er den viktigste faktoren når de vurderer hvorvidt de skal legge skip i opplag, skriver de to studentene i oppgaven.

De finner imidlertid at det også er andre faktorer som tas i betraktning:

Begrense tilbudssiden, markedsutsiktene, oppstartskostnader for nye skip, kostnader ved opplag versus operasjonskostnader, muligheten for å skrape eller selge skip, samt ansatte og kompetanse.

– Alle må ta sin del av ansvaret

Studentene har også undersøkt hvordan rederiene kommuniserer seg i mellom, med tanke på å redusere tilbudssiden ved å legge skip i opplag.

– Gjennom intervjuene våre kunne vi dokumentere at det er en slags kollegial holdning rederiene imellom, der de forventer at alle må ta sin del av ansvaret for å skape balanse i markedet ved å legge båter i opplag, skriver studentene.

Dette var ikke spesielt overraskende i seg selv, forteller de.

– En del av motivasjonen vår for å skrive om dette temaet var at vi hadde sett flere redere gå ut i media og oppfordre andre til å bidra til å redusere tilbudet ved å legge båter i opplag.

Byr inn båter i opplag

Det som derimot overrasket dem, var at det er vanlig praksis å fortsette å by skip i opplag på nye terminkontrakter. Funnet deres bekreftes av meglere Sysla Maritime har snakket med.

– Dermed bidrar opplag mer til å vri tilbudet fra spotmarkedet til terminmarkedet heller enn å redusere tilbudet. Så selv om alle vi intervjuet mente ønsket om å redusere tilbudet var en viktig del av opplagsbeslutningen, blir denne effekten sterkt redusert av at skipene er tilgjengelige for nye kontrakter.

Ifølge studentene har det vært krevende å gjøre research til oppgaven, som de forøvrig forteller ble belønnet med beste karakter, fordi den akademiske litteraturen er ganske begrenset, skriver studentene i en e-post til Sysla Maritime.

– Det å skrive om et så høyaktuelt tema var både krevende og inspirerende. Det var veldig engasjerende å skrive om et tema som skaper avisoverskrifter i stor skala. Samtidig var det utfordrende å skrive om endringer som fortsatt pågår, og vi måtte ta hensyn til ny informasjon helt frem til innspurten.