BW LPG har tatt overlevering av BW Malacca, den andre av fire store gasstankskip (VLGCs) fra sit nybyggingsprogram på koreanske Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Det melder rederiet i en børsmelding.

Rederiet overtok i april 2015 nybyggerkontrakten på gasstankerne som oprinnelig var reservert en annen kunde på verftet. For BW LPG innebar det en investering på rundt 290 millioner dollar for de fire nybyggene.

Med BW Malacca eier og opererer BW LPG nå en flåte på 43 fartøy. Selskapet har satset sterkt på gass, og kjøpte blant annet opp gasstankeren Vermilion First i fjor.

Rederiet har fortsatt fire fartøy igjen under bygging.