Fredag la Bergen Group ASA frem tallene for andre kvartal 2015.

Den videreførte virksomheten deres, som består av Bergen Group Services og Bergen Group Skarveland, hadde en omsetning i kvartalet på 46 millioner kroner.

Det er etter konserninterne elimineringer og et negativt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 8 millioner kroner.

Fakta

Bakgrunnen for saken

– I 1. halvår 2015 hadde den videreførte virksomheten en samlet omsetning på totalt NOK 116 millioner og et negativt resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 6 millioner kroner, skriver selskapet i børsmeldingen.

I andre børsmeldinger fredag kaller selskapet inn til ekstraordinær generalforsamling grunnet krav om gransking fra den største aksjonæren, og opplyser at bergenseren Hans Petter Eikeland overtar som ny konsernsjef.

– I dialog med underleverandørene

Som Maritime.no har skrevet om tidligere, venter flere av underleverandørene til Bergen Group Hanøytangen fortsatt på fullt oppgjør etter klassingen og oppgraderingen av Borgland Dolphin i vinter.

Radøygruppen har begjært dem konkurs.

– Manglende sluttoppgjør fra dette prosjektet har medført at en rekke underleverandører til Bergen Group Hanøytangen AS heller ikke har fått fullt oppgjør for leverte tjenester. Det pågår for tiden en dialog med de største underleverandørene knyttet til håndtering av denne situasjonen frem til avklaring på sluttoppgjør foreligger. Dialogen vurderes per 27. august som løsningsorientert, skriver de i kvartalsrapporten.

Les også: Den største Bergen Group-aksjonæren krever gransking

Bergen Group har tidligere uttalt at beløpet de selv mener å ha utestående fra eieren av riggen, Fred. Olsen Energy gjennom datterselskapet Dolphin Drilling, er høyere enn det de skylder kreditorene.

Krever 190 millioner kroner

Styremedlem Øyvind Risnes i Bergen Group Hanøytangen har tidligere varslet at de vil vurdere tiltak dersom utviklingen i dialogen med Fred. Olsen Energy ikke går som de ønsker.

På styremøtet torsdag besluttet de å gjøre nettopp det.

– Kravet er på ca NOK 190 millioner. Saken antas å bli behandlet av voldgiftsretten i løpet av 2. kvartal 2016, står det i kvartalsrapporten.

Videre opplyser Bergen Group at styret “vedtok 27. august 2015 å levere inn voldgiftsstevning mot selskapet Borgland Dolphin Pte. Ltd («Dolphin») i forbindelse med manglende sluttoppgjør etter boreriggen Borgland Dolphins verftsopphold ved Bergen Group Hanøytangen AS sitt verft på Askøy utenfor Bergen høst/vinter 2014-15.”

– En krevende prosess

Tvisten relaterer seg særlig til betaling for endringsarbeid, herunder kostnader relatert til at prosjektet ble betydelig forlenget.

Øyvind Risnes

– Det har vært en tidkrevende og krevende prosess. Vi opplevde det som nødvendig å gå til stevning for å sikre den videre fremdriften mot en avklaring, sier Øyvind Risnes, konserndirektør for organisasjon og samfunnskontakt i Bergen Group ASA til Maritime.no.

Les også: Ny konsernsjef i Bergen Group

Formelt sett er det selskapet Borgland Dolphin Pte. Ltd Bergen Group krever penger av. Dette selskapet er et datterselskap av Dolphin Drilling, som eies av Fred. Olsen Energy.

– Arbeider med å finne løsning

Risnes sier de ikke opplever uenighet med riggeier om hele beløpet på 190 millioner kroner, og gjentar at kravet i stevningen er en god del høyere en utestående leverandørgjeld.

Flere av underleverandørene på prosjektet har inngått såkalte back-to-back kontrakter med Bergen Group. Det innebærer enkelt forklart at underleverandøren ikke får betalt før Bergen Group får betalt.

– Hva innebærer det for underleverandørene deres når saken ikke antas å bli behandlet før neste år?

– Det er en sak som er høyt prioritert fra vår side, og som vi ønsker å få løst så raskt som mulig. Det at vi går til stevning er for å komme i gang med en prosess som tar tid, dersom vi  ikke blir enige. Vi arbeider fremdeles målrettet med å få til en snarlig løsning med rigg-eier, sier Risnes.

Finansdirektør Hjalmar Krogseth Moe i Fred. Olsen Energy ønsker ikke å kommentere saken.

Ordrereserve på 178 millioner

Bergen Group Services AS og Bergen Group Skarveland AS hadde en ordrereserve per 30. juni på totalt NOK 178 millioner.

– Lønnsomheten har ikke vært tilfredsstillende i 1. halvår. Det skyldes hovedsakelig et svekket marked inn mot olje og gass, en midlertidig lavere aktivitet inn mot Forsvaret samt svake resultater i Bergen Group Skarveland AS.

Bergen Group solgte i april ut riggvirksomheten og eiendommene på Hanøytangen, etter først å ha varslet salget og så avblåst det igjen.

I fjor ble resten av skipsvirksomheten solgt til Noryards.

Virksomheten består nå av Bergen Group Services og Bergen Group Skarveland. Disse selskapene, med til sammen 250 ansatte, hadde en samlet omsetning på rundt 440 millioner.