Øyvind Risnes. Foto: Gerhard Flaaten

Bergen Group Hanøytangen kjemper for å unngå konkurs

Håper fortsatt på en avtale som gjør at de slipper å møte i Nordhordland tingrett tirsdag.

– Konkursbegjæringen åpnet for konstruktive samtaler med den nye konsernledelsen, men alt i alt kom dette for sent. Som kreditor ønsker Radøygruppen nå at Bergen Group Hanøytangen sine anliggender blir ivaretatt av en bostyrer som i sitt arbeid kan se både fremover og bakover for å sikre kreditorfellesskapets interesser.

Det sier Radøygruppens advokat, Torkel Hope i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. til Maritime.no mandag kveld.

Dermed ligger det an til at Bergen Group Hanøytangen (BGHT), det heleide datterselskapet av Bergen Group ASA, må møte i Nordhordland tingrett for konkursforhandlinger tirsdag klokken 09.30.

– Antar at de er insolvente

Bakgrunnen for konkursbegjæringen er at BGHT lot et konkursvarsel på 4,5 millioner kroner forfalle uten å betale i midten av august i år.

– Når de ikke har betalt innen fristen, må vi anta at de er insolvente, har Hope sagt til Maritime.no tidligere, med henvisning til konkurslovens paragraf 63.

At et selskap er insolvent vil si at det har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Dersom partene møtes til konkursforhandlinger i retten, er opp til BGHT å bevise at de er solvente, dersom de skal unngå konkurs.

– Vil finne løsninger

Konserndirektør for organisasjon og samfunnskontakt i Bergen Group ASA, Øyvind Risnes, har siden Maritime.no først omtalte konkursbegjæringen sagt at selskapet jobber med å få på plass en avtale med Radøygruppen.

Mandag kveld er tiden i ferd med å renne ut, men Risnes er ikke klar til å kaste inn håndkleet:

– Vi har et oppriktig ønske om å finne løsninger for vårt datterselskap Bergen Group Hanøytangen (BGHT) som tar hensyn til alle kreditorene på best mulig måte, og vil bruke tiden frem til rettsmøtet på dette, sier han til Maritime.no.

Saksøkt for 82 mill. før avgang

Det er imidlertid ikke bare 4,5 millioner som må hostes opp for å få problemene til å forsvinne for Bergen Group.

Fakta

Bergen Group

 • Leverer produkter, tjenester og løsninger til offshore og maritim industri.
 • Kjernevirksomheten har hittil vært knyttet til riggservice, maritim service og subsea & offshore service.
 • I  2007 endret Bergen Yards navn til Bergen Group, og sommeren 2008 blir Bergen Group ASA tatt opp til notering på Oslo Børs.
 • Etter store tap i skipsbygging solgte Bergen Group i 2013 offshoreverftet Rosenberg til australske WorleyParsons. I 2014 overtok Calexo 70 prosent av eierskapet i Fosen og på Laksevåg, mens riggvirksomheten på Hanøytangen ble solgt ut i 2015 til Semco Maritime.
 • Høsten 2015 sitter Bergen Group igjen med servicevirksomheten, etter å ha solgt seg ut av både verfts- og riggvirksomheten.
 • Selskapet hadde 2100 ansatte i 2008. Høsten 2015 er det 250 ansatte igjen.
 • Stangeland er fremdeles en av hovedeierne i Bergen Group, mens største aksjonær er Brian Chang Holdings som eier 33,1 prosent av aksjene.
 • Hovedkontoret er på Hanøytangen utenfor Bergen.
Hodepinen startet i oktober i fjor, da den nesten 40 år gamle produksjons- og leteriggen Borgland Dolphin kom til Hanøytangen for femårsklassing og oppgradering.

Den første tørrdokkingen av en rigg i Norge på ti år skulle være et prestisjeprosjekt for Bergen Group.

I stedet ble den et mareritt.

Allerede da riggen forlot verftet i februar, kraftig forsinket, hadde Bergen Group et søksmål på 82 millioner kroner mot seg fra en av underleverandørene – Maritime Construction Services.

– Skylder kreditorene over 40 mill

Derfra ballet det bare på seg.

Et halvt år etter at jobben var ferdig, venter flere av underleverandørene fortsatt på penger de mener å ha utestående:

 • Radøygruppen, som er de eneste som har begjært BGHT konkurs, mener å ha 26 millioner kroner utestående.
 • De andre underleverandørene Maritime.no har snakket med som oppgir tall påberoper seg krav på til sammen 15,6 millioner kroner.
 • Noen av de største kreditorene vil fortsatt ikke ut med hvor høye kravene deres er.

Krever selv 190 mill.

BGHT på sin side fastholder at grunnen til at underleverandørene ikke får betalt, er at de selv venter på sluttoppgjøret for jobben med Borgland Dolphin.

På styremøtet 27. august i år, besluttet dermed Bergen Group å levere voldgiftstevning mot riggeier, på 190 millioner kroner.

– Beløpet Dolphin Drilling skylder oss er større enn den samlede summen vi skylder våre underleverandører på dette prosjektet, har Risnes sagt tidligere om størrelsene i saken.

Dolphin Drilling har tidligere uttalt at  de ikke mener å være i brudd med kontrakten med Bergen Group Hanøytangen, og ønsker fortsatt ikke å kommentere saken utover dette.