Styret i Bergen Group Hanøytangen AS (selskapet) har vedtatt å begjære oppbud, skriver Bergen Group ASA i en børsmelding fredag, skriver maritime.no.

Begjæring blir levert Nordhordland Tingrett fredag.

– Selskapet har over en tid opplevd en anstrengt likviditetssituasjon grunnet manglende oppgjør av sluttregningen fra riggprosjektet Borgland Dolphin som ble avsluttet i 1. kvartal 2015. Voldgift mot riggeier ble innledet 28. august i år, men tvisten vil bli ikke bli behandlet før i 2. kvartal 2016, skriver de i børsmeldingen.

Kravet er på 190 millioner kroner, ifølge Bergen Group et høyere beløp enn det kreditorene har utestående hos dem.

Jobbet med å finne en løsning

Styret i selskapet har sammen med sine rådgivere og ressurser i konsernet lagt ned et omfattende arbeid med sikte på å få til en stand still avtale i påvente av sluttoppgjør fra riggeier, skriver de.

– Dette arbeidet har fortsatt også i perioden etter rettsmøtet den 8. september 2015, hvor behandlingen av konkursbegjæringen fra Radøygruppen mot selskapet ble utsatt til 28. september 2015.