Norsk Transportarbeiderforbund har besluttet å avslutte sin boikott av Risavika Terminal, som ble startet i november 2013.

Det skriver Risavika Terminal i en pressemelding.

Konsekvens av Høyesterettsdom

Det er Holship-dommen fra Høyesterett før jul, som gjør at Transportarbeiderforbundet avslutter boikotten.

Ifølge Frifagbevegelse.no møttes Forbundsstyret i Transportarbeiderforbundet for første gang i dag etter at dommen i Høyesterett, og avblåste streiken som en konsekvens av denne.

Havnearbeiderne i Drammen tapte i striden mot selskapet Holship den 16. desember 2016. Høyesterett mente Norsk Transportarbeiderforbund ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip.

Dette var også stridens kjerne bak boikotten i Risavika.

– Tilfreds

Norsk Transportarbeiderforbund(NTF) i 2010 krevde at deres medlemmer skulle ha fortrinnsrett til lossing og lasting av skipene som anløp Risavika Terminal.

Når Risavika Terminal avslo dette, med bakgrunn i at dette arbeidet ble utført av egne ansatte organisert i et annet LO forbund, startet transportarbeiderforbundet boikotten.

– Vi er svært tilfreds med at denne konflikten nå har funnet sin løsning. Dette har stor betydning både for logistikk knutepunktet i Risavika, og vår konkurransekraft, men det har enda større betydning for konkurransekraften til sjøtransporten på et nasjonalt nivå, der havnearbeider monopolet nå er opphevet, sier administrerende direktør Kurt A. Ommundsen i Risavika Terminal i pressemeldingen.

– Nå er det viktig at alle parter jobber sammen for å styrke sjøtransportens konkurransekraft, for derved å bidra til både økt verdiskaping og trygge arbeidsplasser i tiden fremover, fortsetter han.

Risavika melder at fra 2013 og ut 2016 har godsvolumene i havnen nesten doblet seg.