I fjor begynte norske oljeselskaper å kutte kostnadene betydelig, samtidig som oljeprisen ble halvert på få måneder. Det har mange fått merke ringvirkningene av.

Noen av dem som er hardest rammet, er offshorerederiene, som blant tilbyr forsyningstjenester til oljeplattformene på sokkelen.

49 i opplag

En gjennomgang Sysla har foretatt viser at mer enn 600 jobber har forsvunnet fra offshorerederiene på bare noen måneder. Det inkluderer også jobber som er kuttet i utlandet – blant annet har Siem Offshore sagt opp 152 medarbeidere i Brasil.

Fakta

Her har jobbene forsvunnet:

 • Atlantic Offshore: 60
 • Bourbon Offshore: 31
 • Deep Ocean Shipping: 40
 • DOF: 23
 • Eidesvik: 80
 • Farstad: 35
 • Gulfmark Offshore Norge: 10
 • Simon Møkster Shipping: 70
 • Siem Offshore: 152
 • Solstad Offshore: 50
 • Troms Offshore: 17
 • Uksnøy og Co.: 13
 • World Wide Supply: 48

Mangler vi noen? Send tips til ola@sysla.no.

I tillegg til de drøyt 600 jobbene som er borte, har flere selskaper sett seg nødt til permittere medarbeidere.

Hovedårsaken til at bedriftene må kutte stillinger er at rederiene ikke lenger har nok oppdrag til å holde båtene i drift.

Maritime.no’s register viser at det for tiden ligger 49 norske offshoreskip i opplag.

– Det ser veldig vanskelig ut. Mange selskaper vil slite framover, sier analytiker Kristoffer B. Pedersen i Nordea Markets til Sysla.

– Katastrofalt

Han følger offshorederiene tett og peker på at markedet er spesielt tøft for forsyningsskipene.

– Der er det helt katastrofalt for tiden, sier Pedersen.

Han viser til at ratene for slike båter nå ligger på om lag en tredjedel av driftskostnadene. Det betyr at rederiene taper penger på å drifte skip med ratene som tilbys i dag.

Pedersen peker på at det i dag er svært mange selskaper som kjemper om de samme kontraktene i dette markedet.

– Det skaper en ekstrem konkurranse som er med på å presse ned prisene. Hadde det vært noen få, store aktører i markedet, hadde det vært lettere å holde ratene høyere.

Verre neste år

Og analytikeren har lite godt nytt for dem som håper at det snart skal snu.

– 2016 blir enda verre. I dag går fortsatt en del skip på kontrakter som er inngått for en stund siden. Det neste året går mange av disse ut, sier Pedersen.

Samtidig vil sannsynligvis et stort antall rigger gå av kontrakt i Nordsjøen, noe som vil redusere etterspørselen etter forsyningsskip ytterligere.

Først fra andre halvdel av 2017 ser Nordea Markets en lysning for offshorerederiene.

– Da tror vi på en oppgang sammenlignet med den veldig vanskelige perioden vi er inne i nå. Men det er veldig vanskelig å spå hvordan det vil se ut så langt fram i tid, sier Pedersen.

– Krevende tider

I Norges Rederiforbund ser man med bekymring på situasjonen for offshorerederiene.

– Det er ingen tvil om at det er krevende tider, sier viseadministrerende direktør Harald Solberg til Sysla.

Også han tror det skal bli verre før det blir bedre.

– 2015 er allerede et tøft år, og 2016 blir trolig enda vanskeligere, sier Solberg.

Avhengig av oljeprisen

Han håper det kan snu litt i 2017, men er tydelig på at det ikke vil skje av seg selv.

– Vi er trolig avhengig av at oljeprisen øker noe dersom vi skal se en oppgang fra 2017. I tillegg er det av avgjørende betydning at oljeselskapene øker investeringene.

I tillegg peker Solberg på at rederiene har satt i gang andre tiltak for å bedre situasjonen.

– Det jobbes med å kutte kostnader, og i tillegg utvikles forbedrede teknologier som skal sikre mer effektiv drift. Men det er klart at slike ting tar tid, sier han.