– Dette er et politisk gjennombrudd for et prosjekt som lenge har hatt bred politisk støtte,  sier Jo Stein Moen, kommunikasjonssjef i Marintek til Maritime.no.

I statsbudsjettet for 2015 settes det av 35 millioner kroner til videre utredning for senteret i Trondheim.

Hensikten er at det planlagt Ocean Space Center skal være et kunnskapsnav for havromsteknologi. Etableringen vil både bety  en utvidelse og en fornyelse av havlaboratoriene på Tyholt.

Mulig byggestart innen to år

Marintek synes det er godt at regjeringen nå setter av midler til neste fase av arbeidet.

– Det er tilstrekkelig for en god prosess fram mot Stortingsbehandling som kan skje i 2016, sier Moen og setter pris på at kunnskapsminister Røe Isaksen nå fremhever Ocean Space Centre som ett av to viktigste forskningsbyggene i årene som kommer.

Tildelingen kan bety byggestart i 2016-2017. Som utpekt satsingsområde er det sannsynligvis noe regjeringen ønsker å få til før neste stortingsvalg.

– Verdensledende fagmiljøer

– Dette er også i tråd med Maritim21 sitt ønske om realisering av fremtidens infrastruktur for havrommet, sier Moen.

I den helhetlige forskningsstrategien Maritim21 er det konkludert at det må konsentreres om noen få lokasjoner for spesialisering og utvikling av verdensledende forskningssentre. I strategien har forslaget om et “Ocean Space Centre” blitt støttet med begrunnelsen om å dekke næringers fremtidige behov for anvendt forskning.

– For Norge som maritim stormakt er det helt sentralt at vi har verdensledende fagmiljøer og infrastruktur som er i stand til å imøtekomme industriens behov i fremtiden, sier Stein Jo Moen.