Fakta

Slik var pensjonsordningen for sjøfolk

  • Lov av 3. desember 1948: Gjelder norske statsborgere og personer som var fast bosatt i Norge som er ansatt på skip eller flyttbare installasjoner, og som er innført i norsk skipsregister (NOR eller NIS) med minst 100 bruttotonn.
  • Tar 30 år: Full alderspensjon krever minst 30 fartsår, med minste opptjeningstid på 12,5 år. Pensjonens størrelse er en andel av grunnbeløpet i folketrygden. Årlig pensjon for overordnede sjømenn er 0,91 prosent av grunnbeløpet per fartsmåned. Satsen for underordnet sjømann er 0,76 prosent når opptjeningen er før 30. april 1993, og 0,65 prosent for opptjening etter 1. mai 1993.
  • Full pensjon utgjorde per 2010 henholdsvis kr. 247.800 og kr. 207.000. Pensjonsalderen er som hovedregel 60 år. Den er mellom 60 og 65 år for arbeidstakere som begynte i tjeneste etter 31. desember 1968, og som har en opptjeningstid på mindre enn 16120 fartsmåneder etter fylte 40 år. Redusert alderspensjon kan tas ut fra fylte 55 år dersom summen av pensjonsgivende fartstid og alder er 80 år eller mer. Pensjonstrygden for sjømenn administrerer pensjonsordningen.

Kilde: ABCNyheter

– Den norske stat vil i nær framtid bli stevnet for Oslo tingrett av 200 spanske sjøfolk eller deres etterlatte, med krav om å få retten til pensjon for den tiden de jobbet på norske skip.

Det bekrefter advokat Øivind Østberg, som er engasjert av de spanske sjøfolkene i denne helt spesielle striden, overfor ABC Nyheter.

Saken er at 12.000 spanske sjøfolk som i etterkrigstiden og fram til 1994 hadde hyre på norske skip, ble trukket for skatt, men ikke trygdeavgift til Norge.

Dermed opparbeidet de seg ikke pensjonspoeng verken i Spania eller Norge. Nå står de ribbet igjen.

– Vi ble pålagt å betale skatt til Norge, men har aldri brukt noe fra Norge,har en av lederne i sjøfolkenes interesseorganisasjon Long Hope, Alberto Paz Viñas, tidligere sagt til ABC Nyheter.

I 30 år har de kjempet for å få pensjon fra Norge eller en norsk-spansk avtale til deres beste – men forgjeves. Nå går altså 200 av dem, og deres interesseorganisasjon  Long Hope, rettens vei i Norge.

Les også: Siv Jensen sier endelig nei til spanske sjøfolk (ekstern lenke)

Les hele saken hos ABC Nyheter.