Lundin Norway har bestemt seg for å bore en avgrensningsbrønn i på Edvard Grieg-feltet i lisens 338.

Brønnen skal, etter planen, bores fra slutten av første kvartal neste år.

Leiv Eiriksson opptatt

Selskapet har alt Leiv Eiriksson på kontrakt, men denne vil da være opptatt med andre oppgaver for Lundin. Derfor må de ut og hente en annen rigg til boringen på Grieg.

Selskapet bekrefter dette overfor Sysla Offshore. Men så langt er lite klart.

– Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvilken rigg som skal bore avgrensningsbrønnen på Edvard Grieg, eller hvilke alternativer som kan være aktuelle.

Det opplyser pressekontakt Brage Rønningen.

Stor konkurranse

Det som er sikkert, er at svært mange rigger vil kunne ta på seg jobben. Vanndypet er bare cirka 100 meter og dermed vil en Jack Up være en naturlig løsning.

Siden det vil koste mye å reaktivere en rigg i opplag for bare en brønn, vil en av riggene som alt er i operasjon være favoritt til å ta jobben. Det er også naturlig å ta med at Lundin alt har kontrakt på Rowan Viking frem til november 2017, men de har altså ikke bestemt seg for hvilken rigg som skal ta jobben.

Håper på 30 millioner nye fat

Avgrensningsbrønnen på Edvard Grieg-feltet skal  undersøke potensialet i den vestre delen av reservoaret. Lundin har data fra produksjons- og injeksjonsbrønnene som viser at det ligger mer olje enn tidligere antatt i den vestre delen.

De tror det, i beste fall, kan handle om 30 millioner fat oljeekvivalenter.