Vedlikehold og modifikasjon er blant markedene som er blitt hardest rammet av Statoils kostnadskutt de siste årene.

Men lavere kostnader betyr økt lønnsomhet som igjen gir mer aktivitet, og under Modifikasjonskonferansen i Stavanger presenterte Statoil mulighetene som nå kan bli realisert.

Hør analysene av vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet i denne podcasten:

– Kvalitet i planleggingsarbeidet, bruk av eksisterende infrastruktur, enklere løsninger og standardisering samt vilje til å nøye seg med godt-nok-løsninger ligger til grunn for alt arbeidet vi gjør. Lykkes vi med dette, vil det komme muligheter, sa Atle Reinseth, som leder Statoils arbeid med tilknytningsprosjekter, i sitt innlegg.

Her er listen av fremtidige muligheter som Statoil presenterte for de 320 konferansedeltakerne:

Trestakk
Utvinnbare reserver er beregnet til 75 millioner fat oljeekvivalenter. Etter planen skal feltet bygges ut med fem havbunnsbrønner som knyttes til produksjonsskipet Åsgard A.

Utgard
Et gass- og kondensatfelt som inneholder 60 millioner fat oljeekvivalenter, og skal etter planen kobles opp til eksisterende infrastruktur for Sleipner-feltet på norsk sokkel. Tidligere kalt Alfa Sentral.

Snorre Extension
Statoil har besluttet å videreutvikle Snorre-feltet ved bruk av subsea i stedet for å bygge en tredje plattform, Snorre C. Investeringsanslaget er på mellom 24 og 28 milliarder kroner.

Njord Future
Hovedplanen er å reparere den eksisterende plattformen på feltet, men å bygge en helt ny plattform er også et alterantiv. Konseptvalg skjer  i løpet av våren.

Snilehorn
Statoil har søkt Olje- og energidepartementet om utsettelse av neste beslutning for Snilehorn slik at denne kan samkjøres med beslutningen for Njord Future, som ligger an til å bli vertsplattform.

Grane North
Tilknytning av tilleggsressurser på Grane-feltet i Nordsjøen.