Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven, skriver Kystverket i en pressemelding

Det totale utslippsvolumet av akutt forurensning var 2.891.508 liter, på land og til sjø. I 2015 var utslippsvolumet 1.363.643 liter. Økningen skyldes i all hovedsak to hendelser med utslipp fra landbaserte virksomheter, opplyser Kystverket.

I 2016 ble det rapportert inn 67 grunnstøtinger. De fleste grunnstøtingene skjer med passasjerfartøy og fraktefartøy. De siste fire årene har det i snitt skjedd om lag 75 grunnstøtinger i året.