Inntektene i fjerde kvartal var på 1,8 milliarder kroner, ned fra 2,6 milliarder i samme periode i 2015.

Driftsresultatet (ebitda) endte på 232 millioner kroner, opp fra 202 millioner i fjerde kvartal året før.

– Forutsigbar utførelse av prosjekter koblet med kostnadsreduksjoner og produktivitetsforbedringer fortsetter å være nøkkeldriverne bak vår sterke drift, sier konsernsjef Jan Arve Haugan i en melding.

Mindre ordrebok

Selskapet endte likevel med et underskudd på 100 millioner kroner, ned fra et overskudd på 146 millioner i fjerde kvartal i 2015.

Ordreinngangen i fjerde kvartal var på 768 millioner kroner. Ved årsskiftet var den totale ordreboken på 6,5 milliarder kroner, ned fra 8,4 milliarder ved utgangen av tredje kvartal.

– Fra 2014 til 2016 bedret vi kostnadsbasen vår for nye prosjekter med rundt 15-20 prosent. Fra 2016 og inn i 2017 fortsetter vi forbedringene, sier Haugan.

For året som helhet falt omsetningen til 7,9 milliarder i fjor fra 12 milliarder kroner i 2015.

40-50 stillinger kuttes

I år tror selskapet på en fortsatt nedgang ned til 6,0 milliarder kroner, altså en halvering av inntektene på to år, skriver E24.

Kværner fortsetter arbeidet med å effektivisere organisasjonen og kutte kostnader. Det betyr at ytterligere 40 til 50 stillinger skal kuttes, etter at selskapet kuttet 121 stillinger i 2015, ifølge E24.

Antallet lederstillinger skal også ned, og fra 1. mars kuttes blant annet antallet personer i konsernledelsen med to.