– Vi vil bli involvert i granskningen som kostet livet til et av våre medlemmer, sier forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli, ifølge en pressemelding fra Industri Energi.

Petroleumstilsynet (Ptil) har besluttet å nedsette et granskningsteam etter at boreriggen «COSL Innovator» 30. desember ble truffet av en brottsjø som rammet boligkvarteret og tok livet av én person og skadet ytterligere to personer.

Har sendt brev

Industri Energi har sendt brev til Petroleumstilsynet der forbundet krever å bli involvert i granskningen av ulykken, både fordi den omkomne og de to skadde er medlemmer i forbundet.

I tillegg ønsker forbundet å bidra med kompetanse og erfaring, slik at ingen på norsk sokkel skal kunne utsettes for en slik ulykke igjen.

– Det er viktig at Ptil gjennomfører en umiddelbar gransking for å sikre at dette uhellet ikke gjentar seg på andre operative rigger på norsk sokkel, sier forbundssekretær Håkon Bjerkeli i meldingen.

Både tilsyn  og granskning

Han påpeker at Petroleumstilsynet godkjenner drift og aktiviteter i henhold til regelverk, og står dermed i en situasjon hvor de som tilsynsmyndighet risikerer å måtte granske sin egen rolle og innflytelse på granskningsobjektet.

– Industri Energi mener ikke det er grunn til å stille spørsmål ved intensjonen om en uavhengig prosess. Men vi er blitt oppmerksom på at det er en begynnende debatt offshore som kan medføre at det stilles tvil om dette i framtiden, sier han.

Ved varsel om uvær vil lugarene på søsterriggen til ulykkesriggen Cosl Innovator bli stengt. Tiltaket er en direkte lærdom av dødsulykken på Cosl Innovator.