– I en bransje med så store verdier involvert er både faren for korrupsjon og behovet for tillit til det offentlige styringssystemet særlig stort, mener Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Han mener det beste ville være om Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet nektet sine ansatte å eie oljeaksjer.

– Det finnes tross alt mye annet å putte pengene i, sier Smith.

Johan Sverdrup er et av de største oljeprosjektene i Norge på lang tid.

Johan Sverdrup

Fredag 13. februar mottok Oljedirektoratet (OD) planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet fra operatøren Statoil.

En av de største utbyggingene på norsk sokkel noen gang, med investeringer for flere hundre milliarder kroner, skal gjennomgås av fagfolkene i direktoratet før den sendes til behandling i Stortinget.

Den OD-ansatte som tok imot planen fra Statoil, eier aksjer for over 440.000 kroner i selskapet.

Dette er ikke et enkelttilfelle.

Over 100.000 i snitt

Aksjonærlistene til norske, børsnoterte oljeselskaper viser at 10 ansatte i Petroleumstilsynet og 16 i Oljedirektoratet eier Statoil-aksjer for til sammen 3,5 millioner kroner.

Om lag halvparten av dem har Statoil-aksjer for mer enn 100.000 kroner – flere for rundt en halv million kroner. Flere er tidligere Statoil-ansatte.

Innsyn i dokumenter viser at flere av disse har vært saksbehandlere og deltatt på tilsyn i saker hvor Statoil er involvert. Noen eksempler:

  • Ptil-ansatt med Statoil-aksjer for 503.000 kroner: Saksbehandler i godkjenning av leteboring på Martin Linge-feltet, der Statoil eier 19 prosent og skal investere for flere milliarder kroner.
  • OD-ansatt med Statoil-aksjer for 94.000 kroner: Medforfatter av rapport om det økonomiske potensialet ved oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja — områder Statoil har understreket viktigheten av å åpne for petroleumsvirksomhet.
  • Ptil-ansatt med Statoil-aksjer for 440.000 kroner: Deltaker i flere tilsyn som har involvert Statoil, både som operatør og partner.
  • OD-ansatt med Statoil-aksjer for 77.000 kroner: Har i to år koordinert Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO), der oljeselskapene søker og får tildelt blokker i konkurranse med hverandre.
  • Ptil-ansatt med Statoil-aksjer for 101.000 kroner: Oppgaveleder for tilsyn på Martin Linge-utbyggingen og deltaker i granskingsgruppe på Oseberg-feltet, der Statoil er operatør.

Helge Ryggvik. Foto: Pål Christensen

– Umulig dobbeltrolle

Helge Ryggvik er oljehistoriker og forsker ved Universitetet i Oslo. Også han mener det er uheldig at OD- og Ptil-ansatte sitter på aksjeposter i oljeselskaper.

– Det er problematisk at de som har ansvar for regulering og forvaltning, eier aksjer i selskaper som påvirkes av beslutningene. Det er etter mitt syn en umulig dobbeltrolle, sier Ryggvik.

Fakta

Slik jobbet vi

  •  Vi har nylig gått gjennom aksjebøkene til oljeselskapene Statoil, Rocksource, Noreco, North Energy og Det norske, som alle er notert på Oslo Børs. Til sammen har disse selskapene rundt 110.000 aksjonærer, 92.000 av dem i Statoil.
  • Aksjebøkene er sammenholdt med ansattlister i fire offentlige forvaltningsorganer som utfører myndighetskontroll med oljeselskapene: Olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet.
  • 26 ansatte i Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet eier Statoil-aksjer for 3,5 millioner kroner. Vi har dobbeltsjekket opplysningene ved å kontakte aksjonærene personlig.
  • Det er ikke funnet ansatte i Miljødirektoratet eller departementet med aksjer i oljeselskapene. Når det gjelder aksjer i andre selskaper enn Statoil, har vi funnet noen få ansatte i OD og Ptil med mindre aksjeposter i Noreco og Det norske.
  • Statoil-aksjenes verdi er beregnet med bakgrunn i middelkurs den siste måneden, 145 kroner per aksje.

Han understreker at han ikke har kompetanse til å vurdere saken juridisk, men viser til at problemstillingen også har klare etiske implikasjoner. Derfor mener Ryggvik etatenes regelverk burde sikre at de ansatte ikke eier oljeaksjer.

– Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet nyter stor allmenn tillit. Jeg opplever dessuten at begge institusjoner preges av stor selvtillit på egne vegne, og kanskje er det problemet her. Poenget er at selv om de begge mener de kan opptre som uavhengige til tross for slike forhold, vil dette svekke tilliten utad, sier forskeren.