Repsol Norway jakter nå på en rigg til plugging på Rev og Varg-feltene.

Begge feltene er på vei inn i historiebøkene og stenges ned. P&A-jobben innebærer en riggkontrakt på 300 dager med et arbeidsomfang på 18 brønner.

Etter det vi kjenner til starter arbeidet mot slutten av 2017.

Det er en rekke ledige rigger som kan ta på seg jobben.

Her er noen av kandidatene til Jack Up-kontrakten.

OF1

Det er ogå et par andre riggjobber i spill akkurat nå.

Statoil er fortsatt på jakt etter en semi-rigg til Aasta Hansteen.

Her er det fortsatt helt åpent, men en av de tidligere heteste kandidatene er ikke aktuell. Transocean Barents fikk i oktober en ny avtale i Canada, som gjør den opptatt i startvinduet. Dette er mot slutten av 2017.

Dermed vil denne jobben trolig stå mellom søster-riggen Transocean Spitsbergen, Scarabeo 8, Leiv Eiriksson, Eirik Raude – med Bollsta Dolphin og West Rigel som andre kandidater.

På britisk side er det nå startet anbudsrunder for boring på Golden Edge. Det er Nexen som styrer dette og de trenger en semi til et boreprogram på cirka 110 dager, med oppstart i andre kvartal neste år.

Et par måneder senere ønsker Total å starte boring på Franklin-West Franklin-området.

Her etterspør man en større Jack Up til å bore under en 24 månederskontrakt, med opsjoner for ytterligere arbeid.

OF2