På vegne av operatøren Gassco har Statoil i dag tildelt Aibel en større oppgradering på Kårstø. Kontrakten er verdt 200 millioner kroner, og kommer bare dager etter at Aibel fikk en storkontrakt knyttet til Dvalin-utbyggingen.

– Vi vurderer dette som en stor oppgraderingsjobb. Arbeidet skal gjøres for å sikre at det blir en god produksjonsgjennomstrømming, sier Sandal til Sysla.

100 personer på det meste

Aibel skal stå for prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installering og nødvendig rivingsarbeid.

– Kontrakten er bygget opp slik at det er flere prosjekter i den. Hovedjobben er å oppgradere brannvann- og trykkavlastingsystemene og å oppgradere Aalborg-kjelen, sier Sandal.

Prosjektet vil sysselsette 100 personer på det meste. Arbeidet starter umiddelbart og vil vare ut 2018. Jobben styres fra Aibel-kontoret i Haugesund.

– For oss er dette en rimelig stor jobb, som gir sysselsetting for mange i en lang periode. Det er veldig bra. Vi synes vi har hatt en god uke, med Dvalin på tirsdag og denne nå. Jeg skulle ønske alle ukene var sånn, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Fornøyd

I tillegg inneholder kontrakten to opsjoner. Den mest omfattende opsjonen går ut på å klargjøre og installere et kvikksølvfilter i Statpipe-inntaket.

Denne opsjonen kan bli tildelt på nyåret og har en verdi på vel 50 millioner kroner, melder Aibel. Den andre opsjonen inngår i opsjon nummer èn og gjelder klargjøring for framtidig installasjon av kvikksølvfilteret.

Anlegget på Kårstø eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er teknisk driftsansvarlig.

– Vi er svært fornøyd med å få Aibel med på laget, sier direktør for prosjektmodning og gjennomføring i Gassco, Alf Kristian Haugland i en pressemelding.

– Sammen skal vi bidra til at gassleveransene ivaretas og Kårstøs integritet opprettholdes for framtiden, fortsetter han.